Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Materiálech
Monografie
    Stanovení obsahu azbestových vláken ve vybraných stavebních materiálech
Článek
    6. konference o seizmoakustické emisi a mikroseizmické aktivitě v geologických strukturách a materiálech
    Biochemické značkovače ve fosilních materiálech
    Elektrochemická rozpouštěcí analýza těžkých kovů v ekologicky významných materiálech
    Komořanské kyselky v archivních materiálech báňských úřadů
    Perspektivy 'strategických' vzácných a stopových kovů v nových materiálech
    Perspektivy využití kovonosných surovin v nových materiálech
    Problematika analytického stanovení velmi nízkých koncentrací molybdenu v geologických materiálech
    Stanovení etherického kyslíku v heterogenních materiálech infračervenou spektrometrií s Fourierovou transformací
    Stanovení europia v geologických materiálech emisní plamenovou spektrometrií
    Stanovení některých stopových a vzácných prvkjů v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení některých stopových a vzácných prvků v geologických materiálech metodou instrumentální neutronové aktivační analýzy
    Stanovení objemu hrubých pórů v porézních materiálech analýzou obrazu
    Stanovení platinových kovů a zlata v geologických materiálech
    Stanovení stopových koncentrací rhenia v geologických materiálech
    Useknuté a heterogenní distribuce obsahů prvků v geologických materiálech