Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Materiálem
Monografie
    Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem
Článek
    Analyticko - numerické řešení okrajových úloh s homogenním izotropním materiálem metodou vnějších zdrojů
    Fyzikální analýza interakce vodního paprsku vysoké energie s materiálem - nástroj pro řešení problémů technické praxe