Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Materialy
Monografie
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne
    22. Sympozjum. Geologia formacji weglonosnych Polski. Materialy
    Anorganické materiály v historii malířských technik
    Archeologické studijní materiály: Raně středověké sídliště v Hrdlovce
    Badania sejsmicznosci w kopalniach. Materialy 23. Polsko-Czesko-Slowackiej konferencji Ustroň-Zawodzie, 21-22 pazdziernik 1994 r
    Baseny sródgórskie : kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji : materialy konferencyjne
    Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Materialy z sesji naukowej w Przesiece 15.-18. 10. 1997. 1
    Geologia i zagadnienia ochrony środowiska w regionie Górnośłąskim. Materiały konferencyjne. 2, Wycieczka
    Geotechnika 2006. Konštrukcie, technológie, materiály a monitoring. Zborník
    Materialy 38. Sympozjum Speleologicznego
    Materialy 40. Sympozjum Speleogicznego, Sitkówka-Nowiny
    Materiály konference Cement - Vápno SV.CEVA Přerov `98
    Materialy konferencyjne. Przewodnik sesji terenowych. Streszczenia referatów i posterów
    Materialy konferencyjne. Streszczenia referatów i posterów
    Materialy meteorologiceskich issledovanij, No. 15: Problemy klimata
    Materialy XIV meždunarodnogo simpoziuma "Ekologo-fiziologičeskije problemy adaptaciji"
    Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd
    Neotektonika Europy Środkowej. VIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu "Neotektonika Polski", Sklarska Poreba - Turoszów, 24-27.06.2009. Materialy konferencyjne
    Paleontologija, paleobiogeografija i paleoekologija ; materialy LIII sessiji Paleontologičekovo obščestva
    Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialorusko-polskiego seminarium
    Problemy paleogeografii póznego plejstocenu i holocenu : materialy bialoruskopolskiego seminarium
    Procesy. Technologie. Vlastnosti. XV. ročník odborného semináře doktorandů Anorganické nekovové materiály, 10. února 2010
    VII. Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou. Zborník prednášok 10.sekcia:Stavebné materiály
    XXXII sympozjum geologia formacji weglonosnych Polski : materialy
    XXXII Sympozjum Geologia Formacji Weglonośnych Polski, Materialy
Článek
    Adheze cévních a kostních buněk na umělé materiály vyvíjené pro tkáňové inženýrství
    Bezbarvé materiály napodobující diamant
    Československé referenční materiály hornin a nerostných surovin: referenční materiál křemeliny KB (Borovany)
    Československé referenční materiály nerostných surovin
    Egyptské malty - materiály a používané technologie
    Kompozitní materiály s otevřenou pórovitostí pro náhrady kostní tkáně
    Kompozitní materiály uhlík-uhlí: příprava, vlastnosti, použití
    Kompozitní vrstevnaté žárovzdorné materiály
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Materiály pro most
    Materiály pro most
    Materiály původního výplňového zdiva Karlova mostu a jejich skladba
    Materiály původního zdiva Karlova mostu a jejich skladba
    Nové materiály
    Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin
    Odběry a příprava geologických vzorků, referenční materiály v geologii
    Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin
    Slovenské serpentinity - nedoceněné ozdobné materiály
Seriál
    Materialy Geologia formacji weglonośnych Polski
    Materiály pro stavbu