Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mayrau
Monografie
    Petrografie vybraných sedimentárních hornin z dolu Mayrau (Kladensko)
Článek
    Automatická lokalizace důlních otřesů na dole Mayrau, Kladno
    Convergence Measurement on the Mine Mayrau
    Convergence measurement on the mine Mayrau
    Dva roky skanzenu Mayrau ve Vinařicích u Kladna
    The Effect of Mining Activity on the Surface in the Safety Shaft Pillar Area of Mayrau Mine
    Hornický skanzen Mayrau
    Migration of Rockburst Foci in the Shaft Pillar of Mine Kladno 2 - Mayrau
    Mineralogická vycházka - Hornický skanzen Důl Mayrau, Vinařice
    Mining and Geologic Circumstances in the Mayrau Mine
    Mining and geologic circumstances in the Mayrau mine
    Monitorování indukovaných seismických dějů na dole Mayrau - časové variace útlumu
    Periodicity of Mining and Induced Seismicity in the Mayrau Mine, Czech Rebublic
    Periodicity of mining and induced seismicity in the Mayrau Mine, Czech Republic
    Physical Modelling of Rock Mass Deformation in the Mayrau Shaft Area, Czech Republic
    Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau mine shaft pillar
    Position analysis of rock bursts in the area of the Mayrau Mine shaft pillar
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Prediction of surface motions during the exploration of the shaft pillar in the coal mine Mayrau
    Repeated levelling in the Mayrau Mine area using undermining influence theories
    Vlivy poddolování v důsledku těžby v jámovém ohradníku dolu Mayrau