Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mechanické
Monografie
    Mechanické vlastnosti hornin z lokalit Skalka, Kozčín a Batelov
    Mechanické vlastnosti pískovce vnějšího schodiště chrámu svatého Víta v Praze
    Mechanické vlastnosti pískovců Pravčické brány
    Seminář Skupiny tektonických studií Tektonický vývoj orogenních pásem - termální, mechanické a sedimentární záznamy
    Vliv mineralogického složení na mechanické chování zemin
Článek
    Fyzikálne a mechanické vlastnosti neogénnych jemnozrnných zemín v severnej části Košickej kotliny
    Fyzikálně mechanické vlastnosti sedimentů řady uhlí - hornina (čs. část hornoslezské pánve)
    Mechanické vlastnosti karbonských hornin a diskontinuit v lineárně pružném modelu
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti nadložních pískovců Dolu Kladno 2
    Mechanické vlastnosti překonsolidovaných jílů v brněnské aglomeraci
    Mechanické zkoušky hornin řízené počítačem
    Mikrostruktura a mechanické vlastnosti tepelně odolných a chemicky stálých kompozitů vyztužených čedičovými vlákny
    Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel
    Stupeň napěnění injektážních polyuretanových pryskyřic a jeho vliv na fyzikálně mechanické vlastnosti
    Termální a mechanické modelování konvergentních zón
    Vliv dlouhodobého zatěžování na fyzikální a mechanické vlastnosti hornin
    Vliv látkového složení na fyzikálně mechanické vlastnosti opuk, ložisko Zeměchy u Loun
    Vliv mechanické aktivace na změnu výchozího stavu křemene a magnezitu