Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mechanických
Monografie
    Soubor výsledků laboratorních zkoušek fyzikálních a mechanických vlastností hornin
    Stanovení fyzikálně - mechanických a geotechnických vlastností hornin - vzorek odebraný z nástřelu spojovacího překopu BZ-XIIJ
    Zjišťování mechanických vlastností hornin z vrtů J1 a J2 - Nelahozeves
Článek
    Laboratorní měření mechanických vlastností hornin na ÚGN
    Návrh banky údajov fyzikálnych a mechanických vlastností zemín
    Orientační posouzení mechanických vlastností hornin expres metodou určování rychlostí Vp na vrtných jádrech
    Struktura náhodného budícího signálu mechanických systémů
    Ústav geoniky AV ČR - Středisko výzkumu materiálů Země : Laboratoř petrologie - Laboratoř mechanických vlastností hornin
    Výpočet mechanických vlastností zemín pomocou regresných funkcií