Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Medzinárodnej
Monografie
    Atmosféra 21. storočia, organizmy a ekosystémy. Bioklimatologické pracovné dni 1999. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie
    Geotechnický monitoring - Zborník 9. medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 96. Zborník referátov z medzinárodnej konferencie
    Geotechnika 2004. 9. ročník medzinárodnej konferencie. Zborník referátov
    Pestovanie lesa ako nástroj cieľavedomého využívanij potenciálu lesov. Zborník recenzovaných príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie konanej dňa 8. a 9. septembra 2009 vo Zvolene
    Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie
Článek
    Hydrologický výskum v malých povodiach v bývalom Československu v kontexte medzinárodnej spolupráce
    Založenie Európskej pobočky medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)
    Založenie európskej vetvy Medzinárodnej geotermálnej spoločnosti (IGA)