Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mefisto
Článek
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene
    Metakaolíny Mefisto jako účinná pucolánová složka vysokohodnotných a vysokopevnostních betonů
    Mikrostrukturní vlastnosti cementového kamene s příměsí metalupku Mefisto L15