Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Meranie
Článek
    Fotogrammetrické meranie dynamiky svahových pohybov
    Relatívne priepustnosti, dôležité údaje pre stanovenie kolektorských vlastností ložiskovej horniny, ich meranie a vyhodnocovanie