Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metakaolin
Monografie
    Metakaolin 2007. Sborník příspěvků semináře
    Metakaolin 2008
    Metakaolin 2009
Článek
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Metakaolin Mefisto K05 a metalupek Mefisto L15 jako přísada do betonu - vliv metakaolinu a metalupku na průběh hydratace cementového kamene