Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    METAMORFÓZY
Monografie
    Srovnání charakteru metamorfózy poličského a zábřežského krystalinika
Článek
    Analýza procesov tvorby a metamorfózy chemizmu infiltrovaných vod z Dunaja
    Chování grafitu v průběhu regionální metamorfózy a deformace sedimentárních hornin Českého masívu
    Faciálne podmienky variskej prográdnej metamorfózy v lodinskom komplexe kryštalinika Čiernej hory
    Generovanie rudných fluíd v procese progresívnej regionálnej metamorfózy
    Genetické problémy granitoidov : nové údaje datovania granitoidov a geologických procesov v oblasti západných Karpát, problém alpínskej progresívnej metamorfózy
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Látková bilance kontaktní metamorfózy pelitických sedimentů bělokarpatské jednotky
    Látková bilance metamorfózy proterozoických polštářových láv západních Čech
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma
    Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby
    Projevy kontaktní metamorfózy v aureole subvulkanické intruze monzodioritu v Roztokách nad Labem
    Rostlinné mikrofosilie a vliv kontaktní metamorfózy na stěnu schránek Akritarch
    Teplotně tlakové podmínky metamorfózy hornin v okolí Jemnice na jižní Moravě
    Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
    Určování rozsahu izomorfního zastupování ve struktuře světlých draselných slíd rtg-difrakcí s ohledem na stupeň metamorfózy
    Vplyv metamorfózy na palynomorfy a syntéza palynostratigrafického výskumu kryštalinika Nízkych Tatier
    Vplyv metamorfózy na systém Fe-Zn-As-S v stratiformnej sulfidickej mineralizácii staršieho paleozoika gemerika
    VZNIK AUTIGENNÍHO XENOTIMU-(Y) V PODMÍNKÁCH VELMI SLABÉ METAMORFÓZY DROB A BŘIDLIC MORAVSKO-SLEZSKÉHO KULMU
    Vztah metamorfózy střižných zón na příkladě severní části keprnické klenby
    Wollastonit obsahující horniny ve východní části moldanubika a jejich význam pro diskusi regionální metamorfózy této oblasti
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zonálnosť nízkotlakovej a polyfázovej metamorfózy v otvorenom systéme pre fluidnú fázu v rulovo-amfibolitovom komplexe gemerika