Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metasedimentů
Článek
    Geochemie metasedimentů ostrovní zóny
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Srovnání metasedimentů z hlinské zóny, poličského a zábřežského krystalinika na základě chemického složení