Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metasedimentoch
Článek
    Palinologický výskum v metasedimentoch strašieho paleozoika veporidov Malých Karpát a mladšieho paleozoika západných Karpát
    Spessartín a piemontit v metasedimentoch staršieho paleozoika vnútorných Západných Karpát