Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Metoda
Článek
    Expresní výpočetní metoda kvantifikace zdrojů podzemních vod z údajů hydrogeochemického monitoringu
    Geoakustická metoda při průzkumu svahových deformací
    Integrovaný monitoring látkových toků v krajině - metoda malých povodí
    Kompenzační metoda stanovení přetvárných charakteristik horninových těles v triaxiálním přístroji
    Kontroling jakości zarzadzania bezpieczeństwem pracy realizowany metoda audytu stanowiskowego
    Kotwiowo-injekcyjna metoda wzmacniania skal
    Manometria - metóda pre stanovenie uhličitanov
    Metoda adaptivní báze
    Metoda bioindikace a evaluace úrodnosti půd - podklad pro hodnocení kvality zemědělských rekultivací, aplikace v podmínkách Rheinbraun A.G.
    Metoda identifikace tektoniky na základě změn šířek údolního dna
    Metoda identifikace tektoniky na základě změny šířky údolního dna (na příkladu Vsetínské Bečvy)
    Metoda konečných prvků na "slepovaných" sítích. Software GEM 22P
    Metoda "modelování sloje" při průzkumu ložiska Chotíkov
    Metóda najmenších štvorcov v kontexte geometrie
    Metoda postupné ražby štoly pro stanovení původní napjatosti skalního masívu
    Metóda prognózovania vodného režimu pôd v pririečnom pásme
    Metoda systematické likvidace Dolu J. Šverma v Žacléři jako příklad minimalizace ohrožení životního prostředí oblasti
    Metóda výpočtu nenasýtenej hydraulickej vodivosti pôdy z vlhkostnej retenčnej krivky
    Moderní metoda digitalizace seismického signálu
    Morfohydrogeometrická analýza - metoda umožňující objektivnější pohled na formování zásob podzemní vody a jejich využití v rámci fluviálních uloženin údolní nivy
    Morfostrukturní analýza jako vhodná metoda studia strukturně-geologické stavby aplikovaná na příkladu moravskoslezské oblasti
    Nová metoda dekontaminace horninového prostředí pomocí vymývání ropných látek ekologicky neškodným roztokem detergentu
    Nová metoda výpočtu hydraulické vodivosti písčitých zemin
    Nowe dane o wieku skał cieszynitowych (Karpaty zewnętrzne, jednostka śląska) - rezultaty datowań metodą K-Ar
    Podzemní loužení in situ - často opomíjená dobývací metoda
    Průsečíková metoda CPT pro určování náchylnosti uhlí k samovznícení
    Raznoobrazije sostava turmalinov i ich chimičeskaja klassifikacija na osnove metoda RHA
    Stanovení kvantitativního zastoupení minerálů v horninách - metoda RTG práškové difrakce na příkladu olivínu
    Stanovení reaktivity uhlí ke kyslíku - metoda Olpinského
    Zobecněná metoda klínů paleonapjatostní analýzy: závislost na Lodeho parametru