Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mezinárodní
Monografie
    1. mezinárodní konference Kvalita vod 98
    2. mezinárodní konference Netradiční metody využití ložisek
    5. Odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí. Sborník
    6. národní konference s mezinárodní účastí Biomechanika člověka 96
    10. Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres, Voda - Strategická surovina pro 21. století
    50 let CHKO Český ráj. Sborník referátů z mezinárodní konference
    150 let Geografie na UK v Praze (Sborník abstraktů z mezinárodní geografické konference "150 let geografie na UK", Praha-Albertov 6, 10. a 11.11.2006)
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Aplikace ekonomických nástrojů mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a případové studie jejich použití na vybraných výhradních ložiskách České republiky pro MPO ČR
    ArchaeoMontan 2012, Erkunden - Erfassen - Erforschen Internationale Fachtagung, Dippoldiswalde 18. bis 20. Oktober 2012 Průzkum - Evidence - Interpretace Mezinárodní konference, Dippoldiswalde, 18. až 20. říjen 2012
    ArchaeoMontan 2013. Krušná krajina - Erz(gebirgs)landschaft - Ore Landscape. 2. mezinárodní konference
    Bioklima 2010. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Bioklimatologické aspekty hodnocení procesů v krajině. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Defektoskopie 2008 : 38. mezinárodní konference a výstava : sborník příspěvků
    Experimentální analýza napětí 2000. 38. mezinárodní konference
    Extrémy oběhu vody v krajině. Sborník abstraktů a CD s příspěvky z mezinárodní konference
    GCG 2007. Geometry and Computer Graphics. Sborník příspěvků mezinárodní konference o geometrii a počítačové grafice /27./
    Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Geomorfologický sborník. 10, Sborník abstraktů 12. mezinárodní konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2012
    Hornická Ostrava 93. Sborník referátů 8. mezinárodní konference. 1
    Hydrogeochemia 06, 10. mezinárodni konference 23.6.-24.6.2006 Sosnowiec-Zlaty potok
    Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava
    HYDROGEOCHÉMIA ´11, XIII. ročník mezinárodní vědecké konference
    I. mezinárodní Baťova regionalistická konference 25.26. listopadu, Zlín. Sborník příspěvků - CD Rom.
    Inženýrská seismologie (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 1
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 2
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí). 3
    Juniorstav 2004. 6.odborná konference doktorského studia s mezinárodní účastí
    Klima lesa. Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference
    Klímová, Viktorie (ed.): X. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků z kolokvia konaného v Pavlově 20.-22. června 2007.
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Lipský, Z., Popková, K., Poštolka, V., Šmída, J. eds: Geodny Liberec 2008. Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti - elektronický sborník příspěvků na CD-ROM, Liberec 25. - 29.8.2008
    Mezinárodní balneotechnické dny
    Mezinárodní geografická konference
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./
    Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách IX
    Mezinárodní konference Antropogenní stres v horách a podhůří - zápis změn v tvarech terénu, a v sedimentech.
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 1 - Těžba, zpracování a úprava uhlí, dobývací podmínky, dobývací stroje a inovace
    Mezinárodní konference Hnědé uhlí 2003. Odborná sekce 2. Geologie, měřictví, stabilita
    Mezinárodní konference Modelování v mechanice. Sborník příspěvků
    Mezinárodní konference využívání zdrojů nerostných surovin
    Mezinárodní vědecká konference
    Mezinárodní vědecká konference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy : Sborník Abstraktů. Sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 1 - Aplikovaná matematika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 2 - Aplikovaná fyzika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 4 - Současnost a perspektiva českého a světového hornictví
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 5 - Životní prostředí a průmysl
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 6 - Geotechnika a stavitelství
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: sekce 34 - Podnikatelství v oblasti surovin a nerostná surovinová politika
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy. Sborník příspěvků. Aplikovaná fyzika.
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy, Sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy:sborník abstraktů: sekce 3 - Geologie
    Mezinárodní vědecká konference u příležitosti 50. výročí působení VŠB v Ostravě. Sekce 3 - geologie. Sborník referátů
    Mezinárodní vědecká konference Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava
    Mezinárodní vědecké konnference k 50. výročí geografie na PřF UP v Olomouci. Sborník abstraktů
    Nerostné suroviny, životní prostředí a zdraví. První mezinárodní konference
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Olomouc, XXI. Olomoucké hematologické dny s mezinárodní účastí
    Podzemní stavby Praha 2003. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Polní geotechnické metody - 25. mezinárodní seminář
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech (regionální konference s mezinárodní účastí)
    Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    První mezinárodní stratotyp: hranice silur-devon, Geologická exkurze do okolí Radotína, Karlštejna a Suchomast
    Příspěvek ČGS do mezinárodní sítě malých lesních povodí International Cooperative Programme - Integrated Monitoring
    Sanace 2008. Sborník přednášek - mezinárodní sympozium /18./
    Sanace betonových konstrukcí. 4. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 5. mezinárodní sympozium
    Sanace betonových konstrukcí. 6. mezinárodní sympozium
    Sanace betonových konstrukcí. 8. mezinárodní sympozium.Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 9. mezinárodní symposium. Sborník přednášek
    Sanace betonových konstrukcí. 10. mezinárodní sympozium. Sborník přednášek
    Sborník 1. Národního inženýrskogeologického kongresu s mezinárodní účastí
    Sborník, 10. Česko-Slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres, Voda - strategická surovina pro 21. století, 31.8. - 3.9. 2009
    Sborník abstraktů - Výroční mezinárodní konference České geografické společnosti
    Sborník III. vědecké konference s mezinárodní účastí
    Sborník III. vědecké konferewnce s mezinárodní účastí
    Sborník IV. vědecké konference s mezinárodní účastí "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"
    Sborník konference "Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice". (Regionální konference s mezinárodní účastí)
    Sborník mezinárodní konference Spolupráce 2000
    Sborník mezinárodní vědecké konference /11./
    Sborník přednášek 14. Konference s mezinárodní účastí APROCHEM 2005,
    Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99
    Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost)
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 5, Geotechnika.
    Sborník příspěvků 11. mezinárodní vědecké konference konané při příležitosti 100. výročí založení České vysoké školy technické v Brně a zahájení výuky v odboru stavebního inženýrství. 8, Stavebně materiálové inženýrství.
    Sborník příspěvků mezinárodní konference Hornická kulturní krajina Krušnohoří/Erzgebirge k nominaci na Seznam světového dědictví UNESCO
    Sborník příspěvků XI. Mezinárodní vědecké konferenceVUT Brno, Sekce č. 5 Geotechnika
    Sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference Inovační potenciál regionů ČR
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Geoekologické problémy Krkonoš, Svoboda nad Úpou, Krkonošský národní park-Česká republika, 3.-5. října 2006
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference Ius Regale Montanorum
    Sborník příspěvků z mezinárodní konference o cestovním ruchu a lázeňství Dny Vincenze Priessnitze
    Sborník referátů z mezinárodní vědecké konference Agroregion 99
    Sborník referátů 12. mezinárodní konference Hornická Ostrava 2007
    Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii"
    Sborník referátů konference s mezinárodní účastí, Brno 2. a 3. prosince 2009
    Sborník referátů Mezinárodní konference Landecká Venuše a 11. hornická Ostrava 2003
    Sborník referátů z mezinárodní konference Stavební likvidace dolů - nebezpečí plynoucí z nekvalifikované likvidace
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účasti. Sborník referátů. 1. 1
    Současné směry v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů. 2
    Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů
    Studie možnosti aplikace mezinárodní klasifikace zásob nerostných surovin v českém systému horního práva a její modelové použití na vybraných výhradních ložiskách ČR
    Šestý mezinárodní workshop Geologické Aspekty Mapování Radonového rizika
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO '00. Sborník mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO "98". Mezinárodní konference
    Technická diagnostika strojů a výrobních zařízení DIAGO 99. Mezinárodní konference
    Veřejná a soukromá řešení dopadů živelních pohrom v ČR: konference s mezinárodní účastí 6.6.-7.6.2007 Brno, Česká republika
    Vláhové poměry krajiny. Sborník recenzovaných příspěvků z mezinárodní konference
    Vodní toky 2005. Odborná konference s mezinárodní účastí. Sborník z konference
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice (regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů (1. díl)
    Výsledky nových studií v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2
    Výzva a hrozby ekoturismu a geoturismu pro ochranu biodiverzity a geodiverzity. Recenzovaný sborník konference s mezinárodní účastí Telč, 5.10.a 6.10. 2011
    XII. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách
    XVI. Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků
    Znečištění ovzduší - Metody měření a hodnocení vlivu. Sborník příspěvků z mezinárodní konference
    Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář
Článek
    1. kongres Mezinárodní společnosti pro důlní vody
    2. Mezinárodní karsologická škola v Postojné
    2. mezinárodní konference o uhlí
    2. mezinárodní konference o znečišťování půdního prostředí
    2. mezinárodní symposium o devonu v Calgary
    6. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy 2002" v Idriji (Slovinsko)
    7. konference Mezinárodní nanoplanktonové společnosti INA, La Parguera, Portoriko
    7. kongres Mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. kongres mezinárodní asociace inženýrské geologie v Lisabonu
    7. mezinárodní kamenický veletrh v Norimberku
    7. mezinárodní sympozium o interakci mezi horninou a vodou
    8. mezinárodní sympozium "Cultural Heritage in Geosciences, Mining and Metallurgy" ve Schwazu (Tyrolsko, Rakousko)
    9. Mezinárodní jílová konference AIPEA
    9. mezinárodní speleologický kongres 1986
    10. česko-slovenský mezinárodní hydrogeologický kongres Ostrava 2009
    10. Mezinárodní speleologický kongres
    11. mezinárodní sympozium o ostrakodech
    12. mezinárodní speleologický kongres ve Švýcarsku
    13. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Číně
    13. mezinárodní sedimentologický kongres ve Velké Británii
    15. mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    15. Mezinárodní speleologický kongres v Kerrville, USA
    16. mezinárodní speleologický kongres v Brně a předkongresová exkurze do Českého krasu
    17. a 18. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    19. kongres Mezinárodní asociace hydrogeologů
    19. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH - AIH)
    27. Mezinárodní geofyzikální sympozium
    28. mezinárodní geologický kongres v USA
    29. mezinárodní geologický kongres v Japonsku
    30. mezinárodní geologický kongres v Číně
    31. mezinárodní geofyzikální sympozium
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    38. Mezinárodní kolokvium geomechaniky v Salcburku
    52. mezinárodní konference Meteoritické společnosti ve Vídni
    57. výroční konference mezinárodní Meteoritické společnosti v Praze v roce 1994
    Aktivity mezinárodní komise pro ochranu Labe v analytice vod
    Amerika a 28. mezinárodní geologický kongres
    Bentonity Libye - projekt mezinárodní spolupráce
    'Cín roku 2000 v regionu střední Evropy' 3.-8. září 2000, Sokolov : Krátké ohlédnutí za mezinárodní konferencí
    Činnost mezinárodní geologické expedice a geologické expedice společného podniku Mongolčechoslovakmetal v MoLR
    Čtvrtstoletí Mezinárodní speleologické unie
    Desáté mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Brazílii
    Deset let sledování jakosti vody v rámci Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Detekce vzdálených zemětřesení na stanici VRAC - využitelnost pro účely Mezinárodní monitorovací sítě CTBTO
    Druhá mezinárodní eklogitová konference S.I.E.C. ve Vídni
    Druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Druhá mezinárodní konference o přírodních sklech, 21.-25. září 1987, Praha
    Druhé evropské regionální setkání "Mezinárodní společnosti pro výzkum útesů" v Lucembursku 6.-9. září 1994
    Druhé mezinárodní sympozium o devonu v Calgary (1987)
    Druhé mezinárodní sypozium o hlavonožcích (Tübingen 1985)
    Dvanáctý mezinárodní sedimetologický kongres v Austrálii
    Dvouletá bilance iniciativy 'Mezinárodní rok planety Země: Geologické vědy pro společnost' v ČR
    ICCS 97. Poznámky na okraj 9. mezinárodní konference o uhlí
    Informace o 1. mezinárodní konferenci o profesionální geologii
    Inženýrská seismologie. (Regionální konference seismologů s mezinárodní účastí)
    IX. Mezinárodní speleologický kongres
    Jak bylo v San Diegu aneb 31. mezinárodní uživatelská konference Esri
    Konference s mezinárodní účastí "Hydrologie malého povodí 2008"
    Labe - rozpor mezi ekologií a ekonomikou? Mezinárodní konference o ochraně vod Labe v Cuxhavenu, SRN, v listopadu 1994
    Malvernská mezinárodní konference - posun v ochraně neživé přírody
    Mezinárodní aktivity a spolupráce. International activities and cooperation
    Mezinárodní asociace IAGOD a trendy studia rudných ložisek
    Mezinárodní deklarace ochrany paměti Země
    Mezinárodní geochemické sympozium ve Francii
    Mezinárodní geologický kongres, Beijing, Čína, 4.-14.8.1996
    Mezinárodní geologický kongres ve Washingtonu, D.C
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní geomorfologická konference "Geomorfologie v environmentálně kontrastních regionech" - Zaragoza 2006
    Mezinárodní geomorfologická konference Stav geomorfologických výzkumů v roce 2013 v Mikulově
    Mezinárodní hornická konference v Číně
    Mezinárodní kolokvium o událostech při hranici cenoman-turon (Grenoble 24.-26.5.1991)
    Mezinárodní komise pro ochranu Labe
    Mezinárodní konference "40 let rekultivací v SHR"
    Mezinárodní konference
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3. tisíciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference EKOTREND "trvale udržitelný rozvoj - cesta do 3.tísiciletí" v Českých Budějovicích
    Mezinárodní konference "Fylosilikáty jako ukazatele velmi slabé metamorfózy a diageneze", Manchester, Velká Británie, 5.-6. červenec 1990
    Mezinárodní konference "Geoenvironmentální management a sociální ekonomický vývoj"
    Mezinárodní konference geologických služeb ICOGS - Ottawa 1992
    Mezinárodní konference k využití uhlí v Praze
    Mezinárodní konference o Českém masívu
    Mezinárodní konference o devonu v Československu
    Mezinárodní konference o ekonomice nerostných surovin a geologicko-průzkumných prací
    Mezinárodní konference o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa
    Mezinárodní konference o pískovcích. [Zpráva]
    Mezinárodní konference o strukturách a tektonice různých litosférických úrovní ve Štýrském Hradci
    Mezinárodní konference o termoluminiscenčním datování
    Mezinárodní konference "Sanierung des Wasserhaushalts in Gebieten des Braunkohlenbergbaus" v Sasku
    Mezinárodní konference Sediment '96 ve Vídni
    Mezinárodní konference "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008"
    Mezinárodní konference subkomise pro stratigrafii devonu (Barrandien - Moravský kras 1986)
    Mezinárodní konference TRILO 2012 - velká pocta pro Českou republiku
    Mezinárodní konference: Změny prostředí v krasových oblastech, září 1991, Itálie
    Mezinárodní kongres INQUA v Pekingu
    Mezinárodní kongres inženýrských geologů
    Mezinárodní kongres o báňských sanacích a ekologických rekultivacích ISC Berlin 2005
    Mezinárodní kongres o brachiopodech
    Mezinárodní mineralogická asociace, její organizace a úkoly
    Mezinárodní pracovní setkání o spodní kůře na Srí Lance
    Mezinárodní program geologických korelací (IGCP)
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mezinárodní rok planety Země 2008
    Mezinárodní rok planety Země: geologové pro společnost
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní rok planety Země je výzvou vědců světové veřejnosti
    Mezinárodní seminář Současný stav geomorfologických výzkumů
    Mezinárodní seminář Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002
    Mezinárodní setkání diatomologů v San Franciscu
    Mezinárodní speleologické symposium Tbilisi '87
    Mezinárodní speleologický kongres opět v České republice
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    11. mezinárodní speleologický kongres v Číně
    Mezinárodní spolupráce při výzkumu Halleovy komety - další úspěch Interkosmu
    Mezinárodní srovnání kvalitativních znaků českého hnědého a černého uhlí (zpracováno v rámci projektu PHARE D5/93)
    Mezinárodní stratigrafické zásady a současný stav dělení geologické minulosti
    Mezinárodní symposium Hornická Příbram ve vědě a technice : rozhovor časopisu Uhlí Rudy Geologický průzkum s ředitelem státního podniku DIAMO a předsedou Vědecké rady sympozia Hornická Příbram ve vědě a technice Ing. Bc. Jiřím Ježem
    Mezinárodní symposium o fyzikálním, chemickém a hydrogeologickém výzkumu krasu v Košicích, 1988
    1. mezinárodní sympozium o aplikované izotopové geochemii
    Mezinárodní sympozium o geochemické prospekci v Praze
    Mezinárodní sympozium o odpadních a druhotných surovinách 1992
    Mezinárodní sympozium o palynologii v oblasti Středozemního moře (International symposium on Circum-Mediterranean palynology)
    Mezinárodní sympozium o seizmických účincích v Argentině
    Mezinárodní sympozium o zemském tepelném toku a stavbě litosféry. Liblice 31.5. - 3.6. 1982
    Mezinárodní sympozium Tourmaline 1997
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Mezinárodní vědecká spolupráce
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI
    Mezinárodní vulkanologický kongres IAVCEI (Ankara, září 1994)
    Mezinárodní zasedání geologů a programy životního prostředí
    Mezinárodní zasedání IGCP 254 v Maroku
    Mezinárodní zasedání Komise pro plánování životního prostředí
    Nad mezinárodní konferencí k 700. výročí IRM a měnové reformy krále Václava II.
    Několik poznámek k 11. Mezinárodní jílové konferenci
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nerostné suroviny pohledem mezinárodní konference EIECE 2007
    Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie
    Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu
    Ochrana ovzduší a její mezinárodní problémy
    Ohlédnutí za mezinárodní konferencí Hnědé uhlí 2003
    Organizace mezinárodní výměny vzorků hnědých uhlí pro účely nové klasifikace v rámci RVHP
    Osmé mezinárodní sympozium o nižších obratlovcích v Paříži
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum důležitých kvartérních lokalit v Polsku - mezinárodní a mezioborová spolupráce
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Palynologický výzkum kvartérních lokalit v Dolním Slezsku - mezioborová a mezinárodní spolupráce (Polsko)
    Plenární zasedání Mezinárodní asociace geochemie a kosmochemie (IAGC)
    Polský uhelný průmysl na cestě k rentabilitě a dosažení mezinárodní konkurenceschopnosti
    Posouzení vlivu Jaderné elektrárny Temelín na hydrosféru podle protokolu z Melku : poznatky z vrcholného procesu EIA provedeného na mezinárodní úrovni v ČR
    Pouštní sedimenty - mezinárodní konference v Londýně
    Povrchové doly a lomy v 21. století - hlavní téma bulharské národní konference s mezinárodní účastí (Nesebar, 15. - 20. září 2001)
    Projekt Mezinárodní paleobotanické organizace "The Plant Fossil Record"
    Projekty mezinárodní spolupráce při prevenci a sanaci ekologických havárií
    První mezinárodní kongres o brachiopodech v Brestu
    První mezinárodní paleontologický kongres v Sydney
    První mezinárodní regionální geomorfologická konference
    První zpráva o plnění 'Akčního programu Labe' : mezinárodní komise pro ochranu Labe, Magdeburg, 1998
    Quido Záruba v Mezinárodní asociaci inženýrské geologie
    Regionální konference Mezinárodní asociace geomorfologů
    Rozvoj seismologie, inženýrské geofyziky a geotechniky : ostravské regionální konference seismologů, inženýrských geofyziků a geotechniků s mezinárodní účastí
    Rudní ložiska Kavkazu a Uzbekistánu : [6. sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (I.A.G.O.D.)]
    Rudní revír Březové Hory a jeho mezinárodní význam v 19. století
    SIEC : druhá mezinárodní konference o eklogitech
    Současný stav mezinárodní normalizace uhelně petrologických metod
    Státní geologická služba a 29. mezinárodní geologický kongres v Kjótu
    Světové hornické kongresy - mezinárodní spolupráce a aktivity ZSDNP - ČNK v roce 1998-2000 příprava XVIII. Světového hornického kongesu v Las Vegas
    Sympozium mezinárodní společnosti pro mechaniku hornin : ISRM International Symposium 2006
    Šesté sympozium Mezinárodní asociace pro genezi rudních ložisek (IAGOD)
    Třetí mezinárodní geomorfologická konference Kanada 1993
    Třetí mezinárodní konference o eklogitech
    Třetí mezinárodní workshop Geological Aspects of Radon Risk Mapping
    Uskuteční se "mezinárodní dekáda omezení přírodních katastrof"?
    Úspěch mezinárodní konference "Sanace a rekultivace krajiny po těžbě uhlí" (Teplice, 14.-18.5.2001)
    Výsledky 2. mezinárodní konference o přírodních sklech, Praha 1987
    Vysoké mezinárodní ocenění českého matematického geologa
    Významné mezinárodní projekty pro ozdravění životního prostředí severní Moravy a Slezska
    X. mezinárodní kongres o stratigrafii a geologii karbonu
    XI. kongres Mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Moskvě
    XII. Kongres mezinárodní unie pro výzkum kvartéru (INQUA) v Kanadě
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu
    XIII. mezinárodní kongres o karbonu a permu v Krakově
    XIV. mezinárodní kongres o stratigrafii karbonu a permu, Calgary, 17.-21. srpna 1999
    XVI. kongres Mezinárodní hydrogeologické asociace
    Založení Mezinárodní asociace geologických služeb
    Zasedání geomorfologických pracovních skupin Mezinárodní geografické unie v Nizozemí 1981
    Zasedání Mezinárodní konference o vývoji životního prostředí východní Asie
    Zasedání rady Mezinárodní hydrogeologické asociace (IAH) a plenární zasedání asociace
    Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem)
    Zpráva o druhé mezinárodní konferenci o přírodních sklech v Praze r. 1987