Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mezozoika
Monografie
    Geológia a surovinové zdroje mezozoika. Geológia a surovinové zdroje paleogénu
Článek
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Další informace o brachiopodové fauně mezozoika Severních vápencových Alp
    Fosílne stavovce (Vertebrata) mezozoika a paleogénu Západných Karpát
    Geochémia sedimentárnych karbonatických hornín mezozoika Nízkych Tatier
    Geologická stavba mezozoika na ložisku Závod
    Hydrogeológia karbonátov mezozoika Brezovských Karpát
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika prevŕtaného vrtmi Závod-91, Borský Jur-24 a Záhorská Ves-2
    Litostratigrafické vyhodnotenie mezozoika zo štruktúrnych vrtov Závod-78, 88, 89 a Studienka-95 (Viedenská panva)
    Paleogeografie mezozoika na styku alpsko-karpatské oblasti s Českým masívem
    Podzemné vody karbonátov mezozoika severozápadných svahov Západných Tatier
    Problémy palinspastickej rekonštrukcie západokarpatského sedimentačného priestoru počas mezozoika
    Současný stav chronostratigrafického dělení mezozoika (zpráva Československé stratigrafické komise)