Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mezozoiku
Monografie
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 1
    Biostratigrafické a sedimentologické studie v mezozoiku Českého masívu a Západních Karpat. 2
Článek
    Denudacja Prakarkonoszy w permokarbonie i mezozoiku
    Niekoľko geologických a hydrogeologických poznatkov o mezozoiku v predpolí Vysokých Tatier
    Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory