Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Międzynarodowa
Monografie
    3. miedzynarodowa konferencja techniki urabiania 2003. Materialy konferencyjne
    4. Międzynarodowa konferencja techniki urabiania 2005. Materiały konferencyjne
    Aktualne problemy hydrogeochemii : XIV międzynarodowa konferencja naukowa Hydrogeochemia '13
    II. Miedzynarodowa Sesja Naukowa - Nowe Technologie w Metalurgii i Inžynierii Materialowej, Politechnika Czenstochowska, Czenstochowa 2001
Článek
    Miedzynarodowa konferencja Genetic significance of phosphorous in fractionated granited - Peršlák, Czechy, 21-24.09.1998
    III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna w Ostrawie