Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mikrobiostratigrafická
Článek
    Mikrobiostratigrafická analýza vrtu Sn-5 Blansko ve východní části české křídové pánve (13-42 Pardubice)
    Mikrobiostratigrafická rekognoskácia vrtov podložia viedenskej panvy