Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mikroflóry
Článek
    Biostratigrafia Lubovnianskej vrchoviny na základe mikroflóry
    Nové poznatky o biostratigrafickom zónování vrchného permu Západných Karpát na základe mikroflóry
    Půda - živý systém : interakce půdní fauny a mikroflóry a jejich význam pro přeměny organické hmoty v půdě
    Vliv solí a mikroflóry vlhkého zdiva na sanační omítky