Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mikrofosílií
Článek
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty) (12-21 Nový Jičín)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty)
    Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty
    Nový způsob získávání mikrofosílií
    Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
    Poznámky k biostratigrafickému využití mikrofosilií ve svrchní juře a křídě na Moravě
    Problém príslušnosti mikrofosílií Globochaete LOMBARD 1945: Zvyšky kokálnych či sifonálnych rias?
    Přehled mikrofosílií v givetských a frasnských rifových vápencích na Moravě
    Rozšíření a stratigrafický význam stromatoporoideí a mikrofosílií v devonských vápencích (givetu a frasnu) v hlubokých vrtech jižně a jihovýchodně od Brna
    Výskyt některých "baltických" graptolitů a společenstva mikrofosilií v oblasti peri-Gondwany (12-33 Plzeň)
    Získávání vápnitých mikrofosílií z tvrdých vápenců a slínovců metodou horké acetolýzy