Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Miloše
Článek
    K pětašedesátinám prof. RNDr. Miloše Suka, DrSc.
    K šedesátinám docenta RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    K šedesátým pátým narozeninám Ing. Miloše Picka, Dr.Sc.
    Mých 20 let poblíž dnešního pětasedmdesátníka doc. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc. (*21. září 1928)
    Osmdesátiny prof. RNDr. Miloše Kužvarta, CSc.
    Staré řeky Miloše Spurného kdysi, tehdy a po třiceti letech