Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Minerálmi
Článek
    Vzťah zeolitovej mineralizácie a sulfidov s minerálmi telúru v stredoslovenských neovulkanitoch na lokalite Kráĺová
    Za prírodnými krásami a minerálmi do južnej oblasti Spiša