Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Minerální
Monografie
    Detrické minerální asociace sklářského písku (k průzkumnému úkolu Holany) : závěrečná zpráva
    Sklářské a slévárenské písky z území mezi Zahrádkami a Srním: Detritické minerální asociace v zrnitostních frakcích : závěrečná zpráva
    Stříbrné minerální asociace v Československu
Článek
    Amfibolity a jejich minerální asociace v pacovské oblasti moldanubika
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře Svaté Kateřiny : 02-31 Litvínov
    Arzenem bohatá minerální asociace z granitu na Hoře svaté Kateřiny
    Bio-popely jako doplňkové minerální hnojivo ve vztahu k teplotě spalování dřevní štěpky a slámy
    Chemická a minerální korelace procesu kaolinizace bítešské ortoruly
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Geologická stavba a minerální prameny Karlových Varů
    Geologické výsledky vrtů na minerální vody v oblasti Smraďavky a Kostelce (Magurský flyš) (24-44 Bučovice, 25-23 Zlín)
    Hlubokomořské minerální zdroje - polymetalické konkrece, kobaltonosné Fe/Mn kůry, masivní sulfidy
    Hora Říp: chemické a minerální složení (12-21 Kralupy nad Vltavou, 02-43 Litoměřice)
    Hora Říp: chemické a minerální složení
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Komplexní analýzy přírodní minerální vody z nově jímaného karlovarského vřídla
    Metamorfní segregace s hyalofanem a minerální asociace v okolních horninách sedimentárního obalu sz. části keprnické klenby v Hrubém Jeseníku (14-24 Bělá)
    Minerální a chemické složení jílovito-karbonátových sedimentů České křídy
    Minerální a horninová asociace z lomu Zámčisko, Hrubý Jeseník
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace axinitu v pegmatitech Českého masivu
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum. Část 1, Primární a exsoluční fáze
    MINERÁLNÍ ASOCIACE FOSFÁTOVÝCH NODULÍ Z GRANITICKÉHO PEGMATITU OD CYRILOVA U VELKÉHO MEZIŘÍČÍ, MOLDANUBIKUM; ČÁST I PRIMÁRNÍ A EXSOLUČNÍ FÁZE
    Minerální asociace geikielit-baddeleyit v dolomitických mramorech moravského moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Minerální asociace krušnohorských eklogitických hornin
    Minerální asociace leukokratních migmatitů na kontaktu třebíčského masivu v Třebíči-"U Kostelíčka"
    Minerální asociace na prohořelých odvalech Rosicko-oslavanského revíru, Česká republika
    Minerální asociace na rudních ložiskách plateau Jos v Nigérii
    Minerální asociace s berthieritem v polymetalickém zrudnění u Jitkova nedaleko České Bělé (havlíčkobrodský rudní revír), moldanubikum.
    Minerální asociace "skarnu" z krystalinika od Žernosek v Českém středohoří
    Minerální asociace vesuvianu z karbonátových a vápenato-silikátových hornin na Moravě a ve Slezsku
    Minerální asociace výplně tektonické poruchy v kamenolomu Štiptoň u Nových Hradů
    Minerální asociace wollastonit + vesuvian v nedvědických mramorech a její petrogenetický význam (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Minerální fáze v systému As-S
    Minerální obsah křemenných žilek ze silexitů z Kokšína u Mítova
    Minerální parageneze axinitu v Českém masivu
    Minerální parageneze hořícího odvalu dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova a procesy jejího vzniku (03-42 Trutnov)
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální parageneze ijolitových vyloučenin v olivinickém nefelinitu Podhorního vrchu u Mariánských Lázní
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální pigmenty ČR
    Minerální pigmenty v České republice
    Minerální plniva
    Minerální prameny v Hronově
    Minerální síla matečních hornin zemědělských a lesních půd na území Jihlavského masívu
    Minerální složení rud na uranových ložiscích v severočeské křídě
    Minerální transformace slíd a živců v uhelných tonsteinech OKR
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra a zlata v Ag-Au polymetalickém zrudnění z Nového Knína
    Minerální vazba stříbra na Au-Sb ložisku Krásná Hora
    Minerální vody krasových struktur na Moravě a problémy jejich ochrany
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko : 25-34 Luhačovice, 35-12 Strání
    Minerální vody mikroregionu Bojkovsko
    Minerální vody na Prostějovsku (24-24 Prostějov)
    Minerální vody v Hrubém Jeseníku a jejich ochrana
    Minerální vody vázané na kyšperský zlom a jeho jihovýchodní pokračování (14-43 Mohelnice, 24-21 Jevíčko)
    Modifikované popílkové suspenze pro minerální těsnění skládek
    Náchodka : nový minerální pramen
    Novotvořené minerální fáze na hořícím odvalu v Radvanicích
    Nový zdroj minerální vody ve Františkových lázních
    Pramen minerální vody u Chotyně (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Pramen minerální vody u Chotyně
    Pyrit-zeolitová minerální asociace na uranovém ložisku Rožná
    Seelit, jedna nebo dvě různé minerální fáze?
    Sulfáty vysokoteplotní oxidační minerální asociace; hořící odval dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Unikátní minerální asociace v metamanganolitech z Kojetic u Třebíče
    Vápníkem bohatá minerální asociace s prehnitem a heulanditem z pegmatitové žíly u Mečichova na Blatensku
    Významné termální a minerální vody Maroka
    Vznik metamorfní minerální asociace granátovců z desenské jednotky silezika
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Železité horniny a minerální barviva z paleolitického sídliště v Petřkovicích u Ostravy
Seriál
    Minerální suroviny
    Minerální suroviny - Surowce mineralne