Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mineralizace
Monografie
    Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby
    Mineralizace uhelných slojí SHP
    Studium puklinové a supergenní mineralizace v granitových horninách bedřichovského vodárenského tunelu (krkonošsko-jizerský masív) - zpráva za rok 2011
Článek
    Ag-Pb-Zn mineralizace blanické brázdy
    Ag-Pb-Zn rudní mineralizace u Jemnice na jihozápadní Moravě
    Ag-Sb-S mineralizace z Jáchymova v Krušných horách
    Albit-fluoritový typ mineralizace v Hřebečné u Abertam
    Alpská mineralizace v aplitu u Bohutína
    Antimonová mineralizace v severomoravském regionu
    Antimonová mineralizace ve Vlastějovicích
    Arfvedsonitové pegmatity masivu Khan Bogd v Mongolsku: Zr mineralizace
    Arsenidová mineralizace lokality Černý Důl (Krkonoše)
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu v. od Příbrami
    Bismutová mineralizace v endokontaktní zóně středočeského plutonu východně od Příbrami
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín
    Bismutová mineralizace z uranového ložiska Medvědín u Špindlerova Mlýna
    Bornit-chalkozínová mineralizace na fluoritovém ložisku Moldava v Krušných horách
    Ca-Ba-Mn trhlinová mineralizace s růžovým klinozoisitem vázaná na mramor sev. od Záblatí na Prachaticku
    Celková geologická pozice ložisek rudního pole Rožná-Olší, tektonická stavba, mineralizace
    Celková mineralizace v hydrochemii a analytice vody
    Cementační Ag-Hg-Ni mineralizace na březohorském ložisku
    Charakter mineralizace uranového ložiska jasenice
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace ve Velké u Milevska
    Charakteristika polymetalické a fluoritové mineralizace z Velké u Milevska
    Cu-Pb mineralizace v lomech krystalického vápence Na Pomezí a v širším okolí obce Lipová-lázně (silezikum)
    Český křemenný val a přilehlé žilné mineralizace v západní části Českého masivu: příklad cirkulace fluid ve střižné zóně (11-34 Tachov, 11-41 Mariánské Lázně, 21-23 Domažlice)
    Datování vybraných hornin příbramské rudní oblasti metodou 40Ar/39Ar a otázka stáří polymetalické hydrotermální mineralizace (22-12 Březnice, 22-21 Příbram)
    Epigenetická mineralizace zlomů a puklin v karbonských horninách na dole Staříč
    Faktory lokalizace žilné hydrotermální mineralizace v Příbramské rudní oblasti
    Fe-Mn mineralizace z Křížového Buku, s. od Mlýnů u České Kamenice
    Ferberit z rudních žil kutnohorského revíru - nový minerál pro rudní revír a indikátor Sn-W mineralizace
    Flogopitické metaultramafity moldanubika jako nositel sulfidické Fe-Ni mineralizace
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masivu (24-33 Moravský Krumlov)
    Genetické aspekty fluoritové mineralizace u Rakšic v brněnském masívu
    Genetické postavení stříbrné mineralizace v Českém masívu
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geochemické a mineralogické zhodnocení scheelitové mineralizace u Hostákova
    Geologické poměry, kontaktní metamorfóza a mineralizace z. okraje jílovského pásma u štěchovické přehrady
    Geologicko-ložiskové poměry scheelitové mineralizace mezi obcemi Nekvasovy a Oselce (jižně od Nepomuku)
    Geologický význam výskytu Pb-Zn mineralizace v devonských vápencích Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrogeologické poměry při formování uranové mineralizace na ložisku Rožná
    Hydrotermální alterace a mineralizace uranového ložiska Nahošín jz. od Blatné, Česká republika
    Hydrotermální mineralizace na lokalitě Pindula u Frenštátu pod Radhoštěm (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v břidlicových souvrstvích spodního karbonu Nízkého Jeseníku : 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-12 Hranice
    Hydrotermální mineralizace v hornině těšinitové asociace z Hodslavic u Nového Jičína (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jílovcích lhoteckého souvrství u Choryně (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Hydrotermální mineralizace v jižní části Moravského krasu (24-41 Vyškov)
    Hydrotermální mineralizace v lomu Dřínová u Tišnova
    Hydrotermální mineralizace v lomu "Podhůra" u Lipníka nad Bečvou (25-13 Přerov)
    Hydrotermální mineralizace v pískovcích pestrých godulských vrstev na lokalitě Bystrý potok (Moravskoslezské Beskydy)
    Hydrotermální uranová mineralizace Českého masívu: Fluidní inkluze, P-T podmínky depozice
    Hydrotermální uranové mineralizace Českého masívu: charakteristika fluidních inkluzí
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Indicie rudní mineralizace v prostoru blanické brázdy u Radošovic
    K otázce stáří uranové mineralizace ložiska Hamr v severočeské křídě
    Kamenolom v Křoví u Velké Bíteše s nálezy alpské mineralizace
    Kontaktní metamorfóza a mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Krása hydrotermální mineralizace W-Cu(Ag)-Sn ložiska Panasqueria v Portugalsku
    Limonitová mineralizace v Němčickém krasu
    Litologický vývoj a stratiformní mineralizace při západním okraji silesika
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu
    Magnetitová mineralizace v amfibolitech brněnského masivu, Česká republika
    Manganová mineralizace v podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Manganová mineralizace žíly Marie Terezie u Horní Blatné v Krušných horách
    Maršíkov-Lužný : mineralizace alpského typu v horninách sobotínského masivu
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Metamorfogenní Au-W mineralizace v kašperskohorském revíru
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova (24-32 Brno)
    Metamorfovaná barytová mineralizace z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mezozoické vulkanity a mineralizace v oblasti řeky Džagirčaj, Ázerbájdžán
    Mikrotermometrické studium žilné mineralizace v kulmu u Domašova nad Bystřicí (25-11, Hlubočky)
    Mineralizace alpského typu se sulfidy, W-rutilem a pevným uhlovodíkem z Olověné štoly ve zlatohorském rudním revíru
    Mineralizace alpského typu z lomu v Krásném u Šumperka
    Mineralizace alpského typu z Rudoltic u Sobotína
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi : 13-43 Golčův Jeníkov
    Mineralizace cínu, niobu a tantalu v Přibyslavicích u Čáslavi
    Mineralizace Cu-Ag-V-Hg v melafyru ze Studence u Jilemnice (Podkrkonoší)
    Mineralizace kasiterit-sulfidické formace na Hoře sv. Šebestiána v Krušných horách
    Mineralizace stříbronosných ložisek jihlavské brázdy
    Mineralizace uranového ložiska Předbořice u Milevska
    Mineralizace uranového rudního výskytu Harrachov-Rýžoviště
    Mineralizace vápencového lomu na vrchu Radvanka u Hejné
    Mineralizace zkamenělých stromů severozápadních Čech
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. 1. : Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (2), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace zlomových systémů a okolních hornin. (3), Třebíčský masiv a jeho blízké okolí
    Mineralizace železnohorského zlomu
    Mineralogická vazba Ag v indiciích sulfidické mineralizace z podloží křídy v okolí Hamru u České Lípy
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mo-V-U mineralizace v horninách západočeského svrchního proterozoika u Novotníků
    Nález barytové mineralizace v sedimentech permokarbonu u Pecky v Podkrkonoší
    Neobvyklá uranová mineralizace v křídových sedimentech od Jetřichovic
    Neobvyklá uranová mineralizace v severovýchodní části tlusteckého bloku (severočeská křída)
    Neznámá štola u Hrubé Vody a hydrotermální mineralizace v haldovém materiálu kulm Nízkého Jeseníku (25-11 Hlubočky)
    Nová Cr-V-Au-Ba-Ni mineralizace v silicitech svchního proterozoika (22-11 Přeštice, 22-12 Březnice)
    Nová lokalita křemeno-hematitové mineralizace v Krušných horách
    Nové nálezy supergenní mineralizace na haldě uranového dolu č. 16, Příbram-Háje
    Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky)
    Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku
    Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku
    Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách
    Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov)
    Nový nález wolframitové mineralizace na Jindřichohradecku
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích Pražské pánve. - Bull. mineral.-petrolog. Odd. Nár. Muz. (Praha), 13, 225-228
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Nový typ Cu mineralizace v devonských vápencích pražské pánve
    Paleozoický vulkanismus a stratiformní mineralizace silesika
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Pb-Zn mineralizace u Horních Louček na Tišnovsku
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic (25-12 Hranice)
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9 (25-22 Frýdek-Místek)
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
    Polymetalická mineralizace Kutnohorského revíru
    Polymetalická mineralizace u Oskavy v Jeseníkách
    Polymetalická mineralizace u Velké u Milevska
    Polymetalická mineralizace v podloží karbonu na dole Slaný (12-21 Kralupy n. Vltavou)
    Polymetalická mineralizace v proterozoiku v podloží karbonské pánve na dole Slaný
    Polymetalické mineralizace v třebíčském masivu
    Porovnání vývoje stříbrné mineralizace žíly Pošepný ve Vrančicích se zrudněním žíly L1 v Lešeticích na příbramském uranovém ložisku
    Prekambrické jednotky jako zdroj mineralizace v Českém masívu
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    Prognózní ocenění polymetalické mineralizace blanické brázdy
    Prognózy Ag-Pb-Zn mineralizace v blanické brázdě (13-33 Benešov, 23-11 Vlašim, 23-13 Tábor, 23-31 Soběslav, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 32-22 České Budějovice, 32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Program dokumentace sekundární mineralizace v Modré štole ve Zlatých Horách. Výsledky etapy 1992-1997
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Projevy hydrotermální mineralizace sázavského hlubinného zlomu na rozhraní strážeckého moldanubika a třebíčského masívu
    Projevy hydrotermální mineralizace v činných kamenolomech v z. části Českomoravské vrchoviny
    Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice
    Přehled supergenní mineralizace na uranovém ložisku Příbram
    Přírodní síra z oxidační zóny polymetalické mineralizace na ložisku Nový Metternich u Mariánských Lázní
    Pt-Pd-As-Te mineralizace na ložiskách měďnato-niklových rud z Kunratic a Rožan na Šluknovsku
    Puklinová mineralizace alpského typu na lokalitách "Mísečky" a "Černý důl" u Vernířovic
    Puklinová mineralizace alpského typu s ferroaxinitem a zeolity na lokalitě Červenohorské sedlo v Hrubém Jeseníku
    Puklinová mineralizace alpského typu v metagranitoidech na Špičáku u Vernířovic (14-42 Rýmařov)
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Recentní druhotná mineralizace na haldách a v dolech kladenského revíru
    REE mineralizace ložiska Bayan Obo ve Vnitřním Mongolsku
    Rejhotice-Zámčisko : desenské ruly, bazická žilná hornina, křemen-kalcit-barytová žíla, postdeformační puklinová mineralizace alpského typu
    Rozšíření Bi-Co-Ni-Ag mineralizace v Krušných horách a Slavkovském lese
    Rudní mineralizace petrovické zóny na lokalitě Kojetín u Milevska
    Rudní mineralizace polské části žulovského masívu (85-043 Nysa/Polská republika/, list navazuje na 14-24 Jeseník)
    Rudní mineralizace radvanického souslojí
    Rudní mineralizace v okolí Phan Rangu (VSR)
    Rudní mineralizace ve strukturním vrtu Heřmanovice-1 (SVH-1)
    Scheelitová a metasomatická fluoritová mineralizace v taktitech na štole Vykmanov - Kovářská v Krušných horách
    Scheelitová mineralizace v okolí Hradešic v jihozápadních Čechách
    Scheelitová mineralizace v plášti horského masívu
    Scheelitová mineralizace z kontaktních Ca-skarnů v žulovském a třebíčském masivu
    Sekundární mineralizace březohorského revíru
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární mineralizace na haldě uhelného dolu Kukla v Oslavanech
    Sekundární mineralizace uranového ložiska Jelení vrch u Horních Hoštic v Rychlebských horách (04-43 Bílý Potok)
    Sekundární uranová mineralizace z Vestce v Železných horách
    Sekundární uranová mineralizace ze Strhařů, 10 km s. od Tišnova
    Shrnutí nových poznatků o vývoji uranové mineralizace v rudním poli Rožná-Olší
    Silicitická mineralizace na úpatí Krušných hor u Ahníkova
    Skarnová stratiformní mineralizace v okrajových sériích krystalinika Českého masívu
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Skarny a mineralizace v proterozoiku exokontaktní zóny středočeského plutonu v prostoru uranového ložiska Příbram
    Směrný zlom Eliška a jeho mineralizace na povrchovém dole Obránců míru v Severočeské hnědouhelné pánvi
    Sn-W-Bi mineralizace březohorského rudního revíru (Příbram)
    Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku
    Sobotín-Kožušná : mineralizace alpského typu bohatá na zeolity
    Stáří vulkanických zón a stratiformní mineralizace Jeseníků
    Statistické zhodnocení vztahů mineralizace v Českém masívu k vybraným geologickým fenoménům
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stratiformní kyzová polymetalická mineralizace kasejovického metamorfovaného ostrova
    Stříbrná mineralizace na ložisku Rožná-Olší
    Stříbrná mineralizace těžených fluoritových ložisek
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách).
    Sulfidická a U-Zr-Ti mineralizace z nesilicifikovaných a silicifikovaných pískovců březenského souvrství (Milštejn v Lužických horách)
    Sulfidická mineralizace v křemen-karbonátové žíle v Lomnici nad Popelkou
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická mineralizace v proterozoických horninách v Praze-Troji
    Sulfidická žilná mineralizace v černých břidlicích v okolí Hromnic: studium fluidních inkluzí (12-22 Plzeň)
    Sulfidické mineralizace na lokalitě "Schusterloch" u Hluboček (25-11, Hlubočky)
    Supergenní As mineralizace odvalu Stará Plimle na Kaňku u Kutné Hory (Česká republika)
    Supergenní Cu a Bi mineralizace na lokalitě Tři Sekery u Mariánských Lázní
    Supergenní Cu mineralizace z Mědníku na Měděnci, Krušné hory (Česká republika)
    Supergenní mineralizace slivického pásma (žíla Karel) jv. od Příbrami, Česká republika
    Supergenní mineralizace uranového ložiska Slavkovice na západní Moravě
    Supergenní mineralizace uranového rudního výskytu Rýžoviště u Harrachova (Krkonoše, Česká republika)
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram - Háje
    Supergenní mineralizace z haldy šachty č. 16 Příbram ? Háje
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Supergenní selenová mineralizace na uranovém ložisku Zálesí v Rychlebských horách
    Thoriová mineralizace u Šluknova
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W -Sn mineralizace
    Topazový kvarcolit (greisen) u Chrastavy v severních Čechách jako metalogenetický indikátor W-Sn mineralizace : (03-13 Hrádek nad Nisou)
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Unikátní barium-stronciová mineralizace na lokalitách DNT
    Uranová mineralizace a kerogenní hmota na ložisku Jasenice-Pucov
    Uranová mineralizace oblasti jihozápadních Čech
    Uranová mineralizace v broumovském permu dolnoslezské pánve
    Uranová mineralizace v dolnoslezské pánvi
    Uranová mineralizace v kvartérním soliflukčním proudu výchozu ložiska Javorník (Rychlebské hory)
    Uranová mineralizace v okolí Tasova
    Vernířovice-Mísečky : mineralizace alpského typu na klasickém nalezišti křišťálu "Hackschüssel" a na lokalitě Mísečky-sever
    Vulkanosedimentární cykly a s nimi sdružená mineralizace na severovýchodě Českého masívu
    Vybrané skarnové a sblížené metamorfogenní mineralizace
    Vybrané skranové a sblížemé metamorfogenní mineralizace Českého masivu
    Vyhledávání scheelitové mineralizace v okolí Brlohu západně od Písku
    Výskyt Pd-Bi-Te mineralizace na ložisku měďnato-niklových rud Staré Ransko (23-22 Ždár nad Sázavou)
    Výskyt polymetalické mineralizace u Dehetné sv. od Bělé nad Radbuzou (domažlické krystalinikum)
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyt sulfidické mineralizace v poličském krystaliniku u Sedliště ssv. od Jimramova (24-11 Nové Město na Moravě)
    Výskyt wolframové mineralizace u Vysoké u Havlíčkova Brodu
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výskyty žilné polymetalické mineralizace v proterozoiku u Mníšku pod Brdy
    Výsledky výzkumu mineralizace petrifikovaných dřev na lokalitě Nechranice
    Vývoj Sn-W mineralizace blatenského žulového masívku v západních Krušných horách
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova (32-21 Prachatice)
    Výzkum dutinové mineralizace na grafitovém ložisku Lazec u Českého Krumlova
    Výzkum mineralizace mezi Velkou a Malou kotlinou v Hrubém Jeseníku
    Výzkum rudní mineralizace na ložiscích Vysoká, Hláska a Georg v Andělskohorském rudním revíru
    Výzkum zlaté mineralizace na Skutečsku (33-44 Hlinsko, 14-33 Polička)
    Vznik sulfátové mineralizace na odvalech a její vliv na kvalitu spodních vod v OKR
    Vztahy vulkanosedimentárních cyklů a mineralizace v sv. části desenské klenby v Jeseníkách
    Zajímavá mineralizace bentonitového lomu v Braňanech u Mostu
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník (25-12 Hranice)
    Základní charakteristika fluid z hydrotermální mineralizace u Hrabůvky, Nízký Jeseník
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zlatonosná mineralizace na lokalitě Suchá Rudná
    Zlatonosná mineralizace na příbramském uranovém ložisku
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Zlatonosná mineralizace v okolí Horské Kvildy na Šumavě, Česká republika
    Žilná granát-kalcitová mineralizace v kontaktně metamorfovaných pískovcích z Bučníku u Komni (bělokarpatská jednotka)