Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mineralogia
Monografie
    Macla - revista de la sociedad espanola de mineralogía
    Mineralogia - Special Papers
    Mineralogia - Special Papers, vol. 32
    Mineralogia Polonia
    Mineralogia Polonica - Special Papers
    Mineralogia, Special Papers: Fourth VENTS Field Workshop, Abstract volume and field trip guide
    Mineralogia Západných Karpát a Českého masívu 2004
    Petros 2009: Mineralógia a petrológia hornín
    Sociedad Espanola de Mineralogia. Boletin
    Zlato v Západných Karpatoch - jeho geochémia, mineralógia, metalogenéza, ložiská
Článek
    Mineralógia a genéza Cu-porfýrového ložiska Zlatno v Štiavnických vrchoch
    Mineralogia i wiek nacieków z jaskiń beskidzkich
    Mineralógia, paragenéza a geochémia antimonitových žíl v oblasti Betliar-Čučma-Volovec
    XVI Konferencja - Mineralogia i Petrologia Skal Ilastych - Karlowe Wary, Czechy, 27.-31.08.2000
    XVII Konferencja z cyklu Mineralogia i Petrologia Skał Ilastych, Praga, Czechy, 13-17.09.2004
Seriál
    Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio B, Geographia, geologia, mineralogia et petrographia
    Boletín de la Sociedad Espaňola de Mineralogía
    Mineralogia - Special Papers
    Mineralogia Polonica
    Mineralogia Polonica - Special Papers
    Mineralogia Polonica, Special Papers
    Mineralogia, special papers
    Rendiconti della Societá Italiana di Mineralogia e Petrologia
    Sociedad Espanola de Mineralogia. Boletin
    Západné Karpaty. Séria mineralógia, petrografia, geochémia, metalogenéza