Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    MINERALOGICKÝ
Monografie
    2. cyklický mineralogický seminár ČSVTS
    3. cyklický mineralogický seminář
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
    Mineralogický a petrografický výzkum hornin a artefaktů
    MINERALOGICKÝ, PETROGRAFICKÝ A GEOCHEMICKÝ VÝZKUM SEDIMENTŮ A PŮD - KRITICKÉ ZHODNOCENÍ METODIK EFEKTIVNÍHO STANOVENÍ JEJICH SKUTEČNÉHO MINERÁLNÍHO SLOŽENÍ
Článek
    Dva mineralogicky zajímavé amfiboly z jižních Čech
    Experimentálně mineralogický výzkum hydrotermálních alterací produktů modelové vitrifikace radioaktivních odpadů na bázi borosilikátových skel
    Geochemický a mineralogický výzkum kontaminačního mraku v Hněvicích
    Geochemický a mineralogický výzkum zlatohorských rud
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Heřmanovské koule, mineralogický unikát
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Magnetická susceptibilita neolitických a eneolitických nástrojů a polotovarů a jejich předběžný mineralogický výzkum
    Mineralogický a ložiskový výzkum ve výzkumném a vývojovém ústavu ve Stráži pod Ralskem
    Mineralogický a montanistický průzkum ve Velké kotlině, k. ú. Karlov pod Pradědem
    Mineralogický dar Františka barona Kasky Národnímu muzeu
    Mineralogický kroužek při Domu mládeže v Kralupech nad Vltavou
    Mineralogický výskum za účelom zvýšenia výťažnosti zlata na ložisku Banská Štiavnica
    Mineralogický výzkum
    Mineralogický výzkum anomální akumulace Mg-chlortu v metamorfitech z lomu nedaleko Vidova u Českých Budějovic
    Mineralogický výzkum Chýnovské jeskyně a lomu na Pacovské hoře u Chýnova
    Mineralogický výzkum vybraných vzorků z krasového ložiska Ťuja-Mujun v Kyrgystánu
    Mineralogický výzkum zeolitů v Geologickém ústavu AV ČR
    Mineralogicky zajímavá vulkanická žíla u Doks
    Mineralogický zajímavý pegmatit u obce Řípec
    Viktor Ritter von Zepharovich a jeho mineralogický lexikon
    Výskyt mineralogicky pozoruhodného lamproitu v třebíčském plutonu ve Stříteži u Třebíče.
    Zdeněk Doubek a Mineralogický klub v Hradci Králové