Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mineralogie
Monografie
    5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
    8. Tagung uber Moldavite, Schriften des Staatliches Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden
    Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag
    Mineralien und Lagerstätten des Bayerischen Waldes: Tagungsband der Vereinigung der Freunde der Mineralogie und Geologie e.V. zur Sommertagung 1996 in Kötzting
    Mineralogie a chemické složení vybraných hornin s obsahem minerálů železa z okolí Mšeckých Žehrovic
    Mineralogie a petrografie drahých kamenů z okolí Měděnce
    Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2006
    Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Petrografie a mineralogie hornin z k.ú. Habrůvecká bučina ŠLP VŠZ Křtiny, okres Blansko a z okolí Rudky u Kunštátu
    Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů
    Sborník konference Mineralogie, geochemie a životní prostředí
    Sborník Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat 2002
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat
    Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou
    Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden
    Thoriové výskyty České republiky a jejich mineralogie
Článek
    Abraziva pro dělení a otryskávání materiálů, mineralogie a vlastnosti abraziv pro vysokotlaký vodní paprsek
    Analytický výzkum a mineralogie
    Aragonit, nerost, který vstoupil do dějin mineralogie
    Beitrag zur Mineralogie der Jamesoniten
    Celostátní seminář "Přínos mineralogie k řešení průmyslových a ekologických problémů"
    Expozice "Geologie a mineralogie Českomoravské vrchoviny" v Muzeu Vysočiny v Jihlavě
    Fluid System of the Vítkov II Uranium Deposit (Bor Pluton, Western Part of Bohemian Massif, Czech Republic). 4.Österreichisches Fluid Info treffen, 23.-25. October 1997, Institut für Mineralogie Paris-Lodron-Universität Salzburg
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863) : böhmischer Erdwissenschafter als Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der Universität Wien
    Franz Xaver Maximilian Zippe (1791-1863). Inhaber des ersten Lehrstuhls für Mineralogie an der philosophischen Fakultät der Universität Wien
    Franz Xaver Maxmilian Zippe a jeho význam pro rozvoj české mineralogie a geologie
    Geochemie a mineralogie hydrotermálních žil historických rudních revírů v Nízkém Jeseníku
    Geochemie a mineralogie platinoidů v chromitových rudách z ložiska Centralnoje I, Polární Ural, Rusko
    Geochemie a mineralogie spilitů pruhu Slatina - Pavlíkov v CHKO Křivoklátsko
    Geochemie, petrologie a mineralogie dvojslídných granitů v širší oblasti Novohradských hor (32-24 Trhové Sviny, 32-42 Rožmberk nad Vltavou, 33-13 České Velenice)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území ke granodioritu typu Freistadt (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geochemie, petrologie a mineralogie hornin řazených na českém území typu Weinsberg (32-24 Kaplice, 32-42 Rožmberk nad Vltavou)
    Geologie a mineralogie hnědouhelných pánví státu Sarawak na ostrově Borneo
    Geologie a mineralogie Milířské doliny u Jiřetína pod Jedlovou (02-24 Nový Bor)
    Geologie, Mineralogie a petrologie, Geologický vývoj
    Habachtal - geneze a mineralogie historického ložiska smaragdů
    Historie dolování, ložisková geologie a mineralogie některých lokalit v novoknínské zlatonosné oblasti (střední Čechy)
    Historie klasifikace a mineralogie oktaedritu od Vícenic
    Jáchymovské nerosty v dějinách mineralogie
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    Kapitolky ze staré mineralogie Krkonoš
    Karbonatity - jejich klasifikace, názvosloví, petrografie, mineralogie a chemismus
    Koněpruské jeskyně, otevřená kniha geologie, paleontologie, mineralogie, karsologie
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální faktor pro průmyslové využití
    Krušnohorské bílé svory (relikty vysokotlakých metasedimentů), jejich specifická mineralogie a petrologie jako ideální kontrolní faktor pro průmyslové využití
    Kvalifikace vědeckých kádrů v oboru mineralogie a petrografie, jejich stav a další perspektivy
    Lokalita Ahníkov a její pozoruhodná mineralogie
    Lom Bohdašice - mineralogie lokality
    Mineralogická a vědeckovýzkumná činnost Katedry mineralogie, geochemie a krystalografie (PřFUK) za posledních 30 let
    Mineralogie a chemismus kasiteritů a jejich inkluzí z lokalit České republiky
    Mineralogie a fázové vztahy v sulfidických soustavách s thaliem
    Mineralogie a geneze epitermálních žil z lomu v Dolních Loučkách u Tišnova
    Mineralogie a geneze kasiteritu z Kovářové u Nedvědice
    Mineralogie a geneze recentních submarinních hydrotermálně sedimentárních sulfidických rud spjatých s riftovými zónami
    Mineralogie a geneze rudního výskytu od Nectavy
    Mineralogie a geochemie fosforitu české křídové pánve
    Mineralogie a geochemie sulfidického zrudnění u Oskavy v Jeseníkách
    Mineralogie a geochemie sulfidů železa v černých břidlicích - nebezpečného zdroje kyselých a toxických vod v provincii Nové Skotsko (Kanada)
    Mineralogie a geologie lomu Lomnice v sokolovské hnědouhelné pánvi
    Mineralogie a izotopické složení grafitických hmot silesika
    Mineralogie a lékařství
    Mineralogie a petrografie kinzigitů ze Lhenic a Ktiše v Jižních Čechách
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Nákří u Zlivi
    Mineralogie a petrografie pegmatitů od Slavětic u Týna nad Vltavou
    Mineralogie a petrografie tonsteinu sl. č. 23 (718 - 719) ve svr. sušských vrstvách (karvinské souvrství ČHP)
    Mineralogie a petrologie Sn-W ložiska Krásno u Horního Slavkova
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální kalcit-baryt-chloritové mineralizace od Adamova (Brněnský masiv)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermální mineralizace v pikritu z Choryně u Valašského Meziříčí (slezská jednotka, Vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku hydrotermálních žil na lokalitě Domašov nad Bystřicí v Nízkém Jeseníku
    Mineralogie a podmínky vzniku tišnovských barytových žil (24-32 Brno)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích (34-12 Pohořelice)
    Mineralogie a povrchová morfologie lehké frakce ze sprašového profilu v Dolních Věstonicích. Mineralogy and surface morphology of quartz, carbonate and silicate grains in the Dolní Věstonice loess profile
    Mineralogie a technogenní kontaminace půd Karvinska
    Mineralogie
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie Au na lokalitách Čelina a Voltýřov
    Mineralogie barytových žil na Květnici u Tišnova
    Mineralogie dúbravského magnezitu a hypotéza předpovídání výsledku flotace
    Mineralogie granitoidů Rudné hory.
    Mineralogie hadce u Mohelna
    Mineralogie hydrotermálních systémů a vulkanických sublimátů na Kamčatce.
    Mineralogie hydrotermálních žil v lomech u Hrabůvky a Nejdku (moravskoslezský kulm) (25-12 Hranice)
    Mineralogie, izotopie a termometrie výplní puklin a hydrotermálních žil v bedřichovském tunelu (úsek A a B)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : (25-21 Nový Jičín)
    Mineralogie jílovitých sedimentů z výplní štramberského vápence (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty)
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie karlovarské vřídelní desky a jejího podloží
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie komplexního Pb-Zn-Ni-As-Sb-U-Ag-Hg zrudnění z Řimbabské severozápadní žíly na ložisku Bohutín u Příbrami
    Mineralogie křídových aleuropelitů z profilu Bystrý potok (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty) : 25-22 Frýdek-Místek
    Mineralogie kutnohorských rudních žil
    Mineralogie lokality apatitu od Opalic u Kamenného Újezda
    Mineralogie lokality Klecany u Prahy
    Mineralogie lokality Žichov
    Mineralogie lokality Žichov (České středohoří)
    Mineralogie lomu Rožmitál u Broumova
    Mineralogie lomů u Vrbičky v Doupovských horách
    Mineralogie ložiska Cu (Ag, Au, Co) rud Tisová u Kraslic
    Mineralogie ložiska Strkovice
    Mineralogie magnetitového ložiska Hraničná v Rychlebských horách
    Mineralogie manganem bohatého skarnu z Vernířovic
    Mineralogie melilitických hornin v severních Čechách
    Mineralogie metamanganolitu z lokality Mísečky u Vernířovic (Česká republika)
    Mineralogie páskovaných magnetitových rud na ložisku "Pod Břidličnou" u Vernířovic, Hrubý Jeseník (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie pegmatitových žil na hoře Pik Marčenko v Chibinách (Rusko)
    Mineralogie, petrografie a klasifikace novoveského pegmatitu
    Mineralogie polymetalické mineralizace v Milířské dolině u Jiřetína pod Jedlovou
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu u Měřína (strážecké moldanubikum)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů ve střední části havlíčkobrodského revíru
    Mineralogie porcelanitů Mostecké pánve
    Mineralogie pyropových štěrků Českého středohoří
    Mineralogie rudních výskytů Bezný a Dolní Lipová
    Mineralogie rudních výskytů na Pomezí a Kopřivném (série Branné)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie skupiny organolitů
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Mineralogie stříbrného zrudnění z Brodu u Příbrami (příbramský uran - polymetalický revír)
    Mineralogie stříbrského rudního obvodu
    Mineralogie sulfidického zrudnění u Prachovic v Železných horách
    Mineralogie Šáreckého údolí v Praze
    Mineralogie technologie separace těžkých minerálů z perlitové suroviny
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek (1.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. (2.)
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 4
    Mineralogie těžených fluoritových ložisek. 5
    Mineralogie Th-bohatých granitů a granodioritů na východním okraji dyského teránu brunovistulika (brněnský batolit)
    Mineralogie uhlonosného karbonu
    Mineralogie uranového zrudnění z lokality Dlažov u Klatov (Česká republika)
    Mineralogie variských a prevariských skarnů Českého masivu
    Mineralogie výplní puklin melechovského masivu (23-12 Ledeč nad Sázavou)
    Mineralogie výskytu měďnatých rud pod Kotlem v Krkonoších
    Mineralogie zlata a doprovodných minerálů ze Zlatého Chlumu u Jeseníku
    Mineralogie zlata z aluviálních sedimentů malých vodních toků mezi Želetavou a Opatovem na západní Moravě
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosné mineralizace v podzemním zásobníku plynu Háje (Příbram)
    Mineralogie zlatonosného zrudnění z dolu Jakub u Kasejovic (jz. Čechy)
    Mineralogie železného meteoritu od Vícenic
    Mineralogie železnorudného ložiska "Vlčí doly" u Stínavy na Drahanské vrchovině
    Mineralogie železných rud Levínské štoly u Chabičova
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku "Glück auf" u Seče (u Jeseníku) (14-22 Jeseník)
    Mineralogie železných rud na historickém ložisku Horní Hoštice v Rychlebských horách (Česká republika)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Drakov" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Maria Trost" u Heřmanovic (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Mineralogie železných rud typu Lahn-Dill na lokalitě "Tvrdkovská leč" u Tvrdkova ve vrbenské skupině (14-42 Rýmařov)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Březový vrch u Mladoňova (u Šumperka)
    Mineralogie žil alpského typu na lokalitě Hutisko u Vernířovic, sobotínský amfibolitový masiv
    Mineralogie žil alpského typu na železnorudném ložisku "Ulrichbrücke" u Rejvízu
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium
    Novšie poznatky z mineralógie a geochémie granitoidov Veľkej Fatry
    O několika aplikacích mineralogie při ochraně životního prostředí
    Obzor tzv. páskovaného jílovce v petřkovických vrstvách (spodní namur) ČHP, jeho sedimentární stavba, petrografie a mineralogie a možný význam pro litostratigrafickou korelaci
    Petrologie a mineralogie porcelanitů mostecké pánve - produktů fosilních požárů neogénní hnědouhelné sloje
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína
    Počátky mineralogie v díle Georgia Agricoly
    Počiatky mineralógie na Slovensku
    Podíl mineralogie na rekultivaci odkališť
    Pomoc mineralogie při řešení technologie odsiřování
    Poznámka k potřebám rozvoje mineralogie a typů mineralogických prací
    Poznámky k postavení mineralogie a petrografie v komplexu geologických věd : [diskusní příspěvek]
    Poznámky o výsledkoch mineralógie a petrografie na Geologickom ústave D. Štúra
    Požadavky na výuku mineralogie a petrografie vyplývající za závěrů XVI. sjezdu KSČ
    Přehled mineralogie antimonu
    Přehled mineralogie, geochemie a ložisek platinových kovů
    Přehled mineralogie lokality Zbýšov u Brna
    Přehled mineralogie, ložiskových poměrů a historie štěpánovského rudního revíru na západní Moravě
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přehled mineralogie stříbra příbramské rudní oblasti
    Přibyslav - štola pod farou, mineralogie a geologie
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany : 12-24 Praha
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Příklady aplikace mineralogie v našem životě
    Přínos mineralogie pro výrobu aglomerátu a životní prostředí
    Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic
    Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže
    Současnost a perspektivy mineralogie na ústavu geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů
    Stručná mineralogie granitických NYF pegmatitů Třebíčského plutonu
    Stručná mineralogie úlomků strusek a hornin z Nerudovy ulice
    Stručný přehled mineralogie Sn-W ložisek u Krásna a Horního Slavkova
    Světonázorová výchova ve výuce mineralogie a petrologie na vysokých školách
    Térénní revize historického dolování a mineralogie vybraných lokalit jihlavského rudního revíru
    Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná
    Úloha mineralogie a petrologie v ložiskové geologii
    Úloha petrografie a mineralogie v geologickém výzkumu
    Vernířovice-Rudná hora : mineralogie granitoidů Rudné hory
    Vlčí hora u Černošína a její místo v dějinách geologie a mineralogie Čech
    Vřídlovec a hrachovec - české nerosty s "ochrannou známkou" : karlovarský příspěvek k dějinám mineralogie a sběratelství
    Vybrané nové poznatky z mineralogie
    Výsledky výskumnej činnosti katedry geológie a mineralógie Baníckej fakulty Vysokej školy technickej v Košiciach v rokoch 1980-1985
    Využití petrologie a mineralogie v průmyslu : brusiva
    Vývoj mineralógie a petrológie na Slovensku : K 50. výročiu Katedry mineralógie a petrológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave
    Zlaté Hory ve Slezsku - největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2., C. Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zlaté Hory ve Slezsku největší rudní revír v Jeseníkách. Část 2.:C.Geologie D. Mineralogie E. Geochemie stabilních izotopů
    Zur Mineralogie und Bergbaugeschichte der pleistozänen Goldseifen im Rachel-Vorland, Moldanubikum/Bayerischer Wald
Seriál
    Abhandlungen des Staatlichen Museum für Mineralogie und Geologie zu Dresden
    Abhandlungen des Staatlichen Museums fur Mineralogie und Geologie zu Dresden
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistorie
    Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien. A, Mineralogie, Petrologie, Geologie, Paläontologie, Archäozoologie, Anthropologie, Prähistoriev
    Erlanger Beitrage zur petrographischen Mineralogie
    Erlanger Beitrege Petrologie und Mineralogie
    Neues Jahrbuch fur Mineralogie - Abhandlungen
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen
    Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte
    Sborník geologických věd. Geologie, Mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie - mineralogie
    Sborník geologických věd. Ložisková geologie a mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Mineralogie
    Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada G, Mineralogie
    Schriften des Staatlichen Museums für Mineralogie und Geologie zu Dresden