Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Ministra
Monografie
    Cena ministra životního prostředí 1994-2004
    Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí
Článek
    Cena ministra životního prostředí 2005 : Rozhovor s V. Ložkem, znalcem přírody nejen české