Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Miramar
Monografie
    ESTUDIO GEOLÓGICO DE RIESGOS NATURALES ALREDEDOR DE LA CIUDAD MIRAMAR, MONTES DE ORO, COSTARICA
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ANTIMON
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, Arzen
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, BARYUM
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, DRASLÍK
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, MĚĎ
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, OLOVO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, SELEN
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, STŘÍBRO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - podsítná frakce šlichů, ZLATO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ARZEN
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, OLOVO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, RTUŤ
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, URAN
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, VANAD
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - stream sedimenty, ZLATO
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, PYRIT
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZIRKON
    Geochemická mapa listu Miramar, 1:50 000, Kostarika - šlichová prospekce, ZLATO
    Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
    Geologická mapa 1:50 000, list Miramar, Kostarika
    GEOLOGICKÝ VÝZKUM PŘÍRODNÍCH RIZIK V OKOLÍ MĚSTA MIRAMAR, MONTES DE ORO, KOSTARIKA
    Mapa geológico 1 : 50 000, hoja 3246-II Miramar, República de Costa Rica
    Mapa geológico 1:50 000 de la hoja Miramar, cuadrante NO (Costa Rica) - Geologická mapa 1:50 000 listu Miramar, sz. kvadrant (Kostarika)
    Mapa geológico de la hoja Miramar, Costa Rica 1:50 000
    Mapa prognózních oblastí listu Miramar 1:50 000, Kostarika
    Mapa přírodního ohrožení - list Miramar (Kostarika)
Článek
    Geología y estratigrafía de la hoja 3246-II Miramar, Costa Rica
    Geologická rizika v oblasti Miramar, Puntarenas, Kostarika
    Mapování náchylnosti svahů k sesouvání v prostředí GIS, Miramar, Kostarika
    Resultados preliminares del levantamiento geológico de la hoja Miramar, escala 1:50 000. Cooperación geológica Costa Rica - República Checa