Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mladých
Monografie
    Stanovení variability ve výživě mladých smrkových porostů v závislosti na chemické melioraci půd v nejvyšších polohách CHKO Jizerské hory jako podklad pro rozhodování o dalším managementu těchto porostů
Článek
    Paradox malého potoka ve velkém údolí : vznik mladých erozních roklí
    Pokračování výzkumu mladých západočeských vulkanitů
    Zápis o práci a jiné činnosti Geologického klubu východních Čech v Hradci Králové (dříve Mineralogická sekce Klubu mladých přírodovědců)
    (Zr, Ti, REE) - Minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
    (Zr, Ti, REE) - minerály mladých alkalických vulkanitů v severních Čechách
Seriál
    ABC mladých techniků a přírodovědců