Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mladšího
Článek
    K biostratigrafii mladšího paleozoika středočeské oblasti
    O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Palynologický výzkum mladšího paleozoika zemplinika v okolí ložiska Trňa u Košic
    Použití petrologických a mineralogických metod při výzkumu sedimentů mladšího kenozoika Krušných hor
    Růst mladšího křemene na štěpných plochách kopírujících deformační lamely PDF šokových křemenů Čech