Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Možnost
Článek
    Aplikace rekultivačního výzkumu do praxe - možnost uplatnění spontánní sukcese
    Důl Jeroným - historie a možnost současného využívání
    Má se Česká republika stát producentem lithia? : možnost využít odpadní materiály
    Možnost indikace recentní horizontální složky vzájemného pohybu Českého masívu a vnějších flyšových příkrovů Karpat
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost obnovy původního složení podzemní vody v okolí uranového ložiska Stráž
    Možnost prognózy důlních otřesů v uhelných dolech z kontinuálních konvergenčních měření
    Možnost prognózy důlních otřesů z konvergenčních měření
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Možnost přítomnosti fullerenů v impaktním kráteru Ries
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Možnost uplatnění čs. geologie v zahraničí na komerční bázi
    Možnost využití akumulace důlních vod v zatopených uranových dolech pro vodárenské účely
    Možnost využití fosforitového ložiska Burenchan v MoLR
    Možnost využití geofyzikálních metod při sanaci následků hornické činnosti
    Možnost získávání bromu ze solanek v Republice Kuba
    Možnosť získavania zlata a striebra priamym lúhovaním rudy
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Problém důlních odpadů : možnost kontaminace nejen z produktů úpravy, ale i z hald skrývky
    Reminiscence na možnost výskytu černého uhlí pod severočeskou hnědouhelnou pánví
    Seminář průzkum zbytkových uhelných zásob ve stařinách a možnost jejich využití [11. a 12. září 1985 ve Zbýšově]
    Vakuové balení jako alternativní možnost dlouhodobého uložení novodobých papírů - ano či ne?
    Vysokoprocentní vápence a možnost jejich hlubinné těžby
    Význam a možnost využití registru sesuvů a jiných nebezpečných svahových deformací