Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    MODRÝCH
Článek
    Chemicko-technologický průzkum netypických modrých zakalených skel z období 16. - 17. století
    Metasedimenty Krkonošsko-jizerského komplexu metamorfované ve facii modrých břidlic
    PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu