Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Modulu
Článek
    Deformační závislost modulů pružnosti pískovců
    Stanovení modulu deformace podloží ze zatěžovacích zkoušek vrtaných pilot
    Změhy statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování
    Změny statických a dynamických modulů pískovců v průběhu zatěžování