Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mokrá
Monografie
    Určení významných geologických prvků ve všech částech lomů Mokrá - podrobný popis, lokalizace a návrhy na zachování.(placená zakázka pro ČM cement a.s.)
    Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá - Horákov - Mapa nerostných surovin
Článek
    3D stavba lomů Mokrá (předběžné výsledky) : 24-41 Vyškov
    Amonity albu z jaskyne Mokrá diera v Javorovej doline (vysokotatranská sukcesia, Vysoké Tatry)
    Caves in the southern part of Moravian Carst and Mokrá Cement Plant. Co-operation of Mokrá Cement Plant and scientific institutions
    Dálnice D1 po chemickém posypu mokrá
    Diagenesis, magnetic overprint and tectonics near Mokrá
    Diagenesis, Magnetic Overprint and Tectonics near Mokrá (E of Brno)
    Distribuce alkálií v karbonátových horninách líšeňského souvrství v prostoru mezideponie ve východní části velkolomu Mokrá (Moravský kras)
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results
    The Early Miocene micromammalian assemblage from Mokrá - 1/2001 Turtle Joint site (Moravia, Czech Republic) - preliminary results.
    Evolution of Eoparastaffella and the Tournaisian-Visean boundary in Mokrá near Brno (Czech Republic)
    Fauna from the limestones at the Frasnian (Famennian boundary at Mokrá (Devonian, Moravia, Czechoslovakia)
    Geologické pomery ložiska dekoračného a stavebného kameňa Mokrá Lúka
    Geology of the palaeozoic rocks in the vincinity of Mokrá cement factory quarries (Moravian karst)
    Gibbsit z kamenolomu Mokrá u Žlutic
    High-resolution biostratigraphy of the Tournaisian-Visean (Carboniferous) boundary interval, Mokra quarry, Czech Republic
    Mineral magnetic study of loess/paleosol sequence in Mokrá at Brno (Czech Republic)
    Mokrá Diera in the Javorová valley
    Mokrá u Žlutic, lokalita gibbsitu, böhmitu a zeolitů
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Orientace struktur s krasovými projevy v dobývacích prostorech devonských a karbonských vápenců (Maloměřice-Hády, Líšeň-Lesní lom, Mokrá u Brna) (24-41, Vyškov)
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Outline of the 3D Structure in the Mokrá Quarries
    Palaeolithic occupation of the Mokrá Plateau
    Paleonotologické nálezy v Mechovém závrtu (k.ú. Mokrá)
    Rugose corals from the Mokrá cement works quarry east of Brno (Famennian, Palmatolepis Crepida zone)
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Famennian interval, Mokrá section, Moravia, central Europe
    Searching for extinction/recovery gradients: the Frasnian-Fammenian interval, Mokrá Section, Moravia, central Europa
    Spodnokarbonské radiolárie lokality Mokrá
    Terrestrial and Marine Faunas from the Miocene Deposits of the Mokrá Plateau (Drahany Upland, Czech Republic) - Impact on Palaeogeography
    Tournaiské radiolárie z lokality Mokrá u Brna
    Traces of bioerosion in the Lower Carboniferous limestones at Mokrá (Moravia, Czech Republic)
    Výsledky záchranného speleologického výzkumu v DP Mokrá
    Výzkum intenzity procesu krasovění v Moravském krasu v okolí lomu Mokrá za současných klimatických podmínek
    Zástupci rodu Varanus ze spodního miocénu lokality Mokrá a jejich evoluční význam
Seriál
    Řeč : zpravodaj městské části Brno-Řečkovice a Mokrá hora