Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moldanubické
Článek
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Příspěvek k petrochemii pozdně variských felzitických granitových porfyrů z moldanubické zóny Českého masivu
    Relikty pozdně devonskeho magmatického oblouku v moldanubické zóně Českého masivu
    Záznam eklogitové facie v chemicky zonálních granátech felsických granulitů moldanubické zóny