Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moldanubiku
Článek
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou : 23-21 Humpolec, 23-23 Jihlava
    Amfibolity v moldanubiku mezi Humpolcem a Jihlavou
    Chemické složení turmalínu jako indikátor stupně frakcionace granitů a metagranitů v moldanubiku
    Grafitické kvarcity s vanad obsahujícími minerály v moravském moldanubiku (24-32, Třebíč; 23-24, Polná)
    Granitové pegmatity v moldanubiku České republiky
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb (23-33 Veselí nad Lužnicí)
    Kambrický granitoidní magmatismus v moldanubiku: datování zirkonů ze strážské ortoruly metodou U-Pb
    Křišťál, záhněda a růženín s šokovými lamelami v Moldanubiku, také projevy ultrazvuku?
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi (23-11 Vlašim, 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-13 Tábor)
    Kvarcity v moldanubiku mezi Pelhřimovem a Voticemi
    Nová regionální mylonitová zóna v moldanubiku jižních Čech
    Nový reflexně seizmický hlubinný profil v moldanubiku
    Ordovická metamorfóza v moldanubiku: geochronologický výzkum granulitů masivu Blanského lesa metodami Rb-Sr a Sm-Nd (32-21 Prachatice)
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku
    Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí)
    Stratiformní baryt-hyalofán-sulfidické zrudnění na ložisku Rožná, nový typ mineralizace v moldanubiku
    Variská příkrovová stavba v moldanubiku
    Výskyt poličského krystalinika v moldanubiku u Stržanova
    Zlatonosné zrudnění v moldanubiku u Sobětic na Klatovsku
    Žíly turmalinitů v moldanubiku západní Moravy v okolí Třebíče