Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Monotónní
Článek
    Metamorfní vývoj hornin monotónní serie v okolí melechovského masivu - fázové vztahy a odhady pT podmínek
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky