Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Montanistická
Monografie
    Prosecké podzemí. Geologická a montanistická studie
Článek
    Montanistická literatura v knihovně NTM
    Střední a západní Krušnohoří - hornický region evropského významu, hornická historie a montanistická současnost