Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Morava
Monografie
    Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava
    Morava a Slezsko v geologické minulosti
    Program pracovního výjezdu:Geologická stavba Kvartérních HGR 1651 a 1652- střední a jižní Morava. PRŮVODCE. (Termín: 28.-31. března 2012)
    Severní Morava
    Stanovisko ČGS ve věci poskytnutí kompletních informací a surovinových údajů z Krajské surovinové politiky Moravskoslezského kraje těžební organizaci Břidlice Morava , a.s., resp. ostatním těžebním organizacím
    Turistický lexikon A-Z. Čechy, Morava, Slezsko
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - jih"
    Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území "Morava - sever"
Článek
    3D-rekonstrukce devonského karbonátového systému na základě mikrofaciální analýzy podpovrchového materiálu, konicko-mladečský pruh, Morava
    Acháty z melafyrů od Předního Arnoštova (Morava)
    Akcesorický schreyerit ve vanaden bohatém grafitickém kvarcitu z Bítovánek (moldanubikum, západní Morava)
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Rešic, západní Morava
    Allanit a produkty jeho přeměny z pegmatitu a ze skarnu u Řešic, západní Morava
    Antická gema z Mušova (j. Morava)
    Archeologie údolní nivy : aneb Proč možná zanikla Velká Morava
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Artinit z hadcového lomu u Biskoupek u Oslavan, západní Morava - nový minerál pro Českou republiku
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Biostratigrafie svrchního karpatu a spodního badenu alpsko-karpatské předhlubně (Dolní Rakousko, Morava)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize amtimonitu)
    Boulangerit ze Štěpánovského rudního revíru, západní Morava (revize antimonitu)
    Bustamit z Pb-Zn skarnu v mramorech moldanubika z Meziříčka u Želetavy, západní Morava
    Changes in the channels and floodplain of Sudetic rivers in the Morava River Basin after flood in July 1997
    Changes of the Morava river beds, Southern Moravia
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava)
    Chloritický hornblendit s olivínem a spinelem z Loukovic u Moravských Budějovic (moldanubikum, západní Morava).
    Columbit-tantalit z lepidolitového pegmatitu od Krasonic, západní Morava
    Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years, Morava River (Danube catchment area)
    Contamination history of suspended river sediments accumulated in oxbow lakes over the last 25 years (Morava River, Danube catchment area), Czech Republic
    Correlation of fluvial sediments of the Dyje and Morava rivers along the Czechoslovak-Austrian border
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Čejčské jezero - palynologický a kvartérně-geologický výzkum (jižní Morava)
    Development of the Morava River Bed near the Town of Strážnice (Southern Moravia)
    Discharge capacity analysis of a river channel: application to the Strážnice gauging station on the River Morava after a historical flood
    Disharmonicky zvrásněné hradecko-kyjovické souvrství ve Staré Vsi u Bílovce (jv. část Oderských vrchů, sev. Morava)
    Effects of active tectonics on fluvial system of the Upper Morava Basin development
    Effects of active tectonics on fluvial system of the upper Morava basin development
    Evaluation of the medium-range European flood forecasts for the March-April 2006 flood in the Morava River
    Eventostratigrafie famenu v širším okolí Uhřic (jv. Morava)
    Exploatace surovin vhodných k výrobě broušené kamenné industrie ve spojitosti s antropogenním ovlivněním reliéfu v údolí střední Svratky (Morava, Česká republika)
    Faciální vývoj a biostratigrafie ernstbrunnských vápenců (střední-svrchní tithon, jižní Morava)
    Ferrocolumbit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Floods in the Morava river basin in 1997 and their consequences for the social system
    Fosilní stopy z lokality Svobodné Heřmanice (spodni karbon, Morava, ČSR)
    Furcaster? Moravicus sp. n. (Ophiuroidea) z moravického souvrství (spodní karbon, Morava)
    Geochemical tools for the stratigraphic correlation of floodplain deposits of the Morava River in Strážnické Pomoraví, Czech Republic from the last millennium
    Geologie paleozoika CHKO Litovelské Pomoraví, střední Morava
    Geologie paleozoika v okolí Ostrova u Macochy (Moravský kras, Morava)
    Geology of the confluence of the Dyje (Thaya) and Morava (March) rivers
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické rysy západního okrajového svahu vyvýšeniny Bohutického lesa u Miroslavi (jižní Morava)
    Geotermální mapa ČSR 1:500 000 (část Čechy a Morava)
    Granitový pegmatit z lomu v Kamenné u Tasova, západní Morava
    The Gravettian occupation on the middle course of the Morava river
    Herpetofauna středního pleistocénu mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Herpetofauna středního pleistocénu Mladečských jeskyní (Morava, Česká republika) a její paleoekologický význam
    Historické dolování stříbrných rud v Komárovicích u Jihlavy, západní Morava.
    Historické dolování zlata na lokalitě Hory - Zákopy, západní Morava.
    Holocene flood activity of the Morava River reconstructed based on enviromental magnetic data
    Human impact on the channel pattern change of a lowland river - an example from Morava river basin
    Hurlbutit z beryl-columbitového pegmatitu v Kostelním Vydří u Telče, západní Morava
    Hydrological regime of the riparian landscape of the Morava river in the light of the past and recent changes
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna " u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydromagnezit, brugnatellit a coalingit v minerální asociaci puklin serpentinitu z kamenolomu "U Pustého mlýna" u Hrubšic, moldanubikum, západní Morava
    Hydrotermální žilné mineralizace v Moravském krasu, Morava, ČR: pohled z hlediska charakteru fluid a P-T podmínek
    Institutional fragmentation as an impediment to sustainable land-use in the Morava River floodplain
    K rozšíření tvarů zvětrávání v Národním parku Podyjí (jižní Morava)
    Kambričtí agnostidní trilobiti z ledovcových souvků z Píště (severní Morava, ČSFR)
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    Kvarcitické ruly s wollastonitem ve východním okolí Jihlavy, moldanubikum, západní Morava
    LA-ICP-MS heavy metal analyses of fish scales from sediments of the Oxbow Lake Certak of the Morava River (Czech Republic)
    Landscape research near the town of Hodonin (the Morava river floodplain, Southern Morava)
    The Late Holocene climatic and anthropogenic record in flood-plain deposits of the Morava River (Czech Republic)
    Late Holocene human impacts to the Morava River floodplain development
    Lepidolitový pegmatit od Dobré Vody u Velkého Meziříčí, západní Morava
    Lithné turmalíny z lepidolitového pegmatitu v Sedlaticích u Telče (moldanubikum, Západní Morava)
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava river basin
    Long-term impacts of the 1997 floods in the Morava River Basin
    Magnetic properties of floodplain deposits along the banks of the Morava River (Czech Republic)
    Mechovky z dočasného odkryvu v okolí obce Rousínovec (karpatská předhlubeň, jižní Morava) : (24-41 Vyškov)
    Methods of protecting natural waters from agricultural aktivities applied in the catchment area of the river Morava headwaters
    Microseismic activity of the Upper Morava basin and surroundings
    Middle Devonian crinoid columnals from Čelechovice in Morava (Czech Republic)
    Mineral magnetic properties of the Morava River floodplain deposits (Czech Republic)
    Minerální asociace alpských žil od Templštejna u Jamolic, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerály amfibolizovaného "eklogitu" z moldanubika poblíž morávní linie u Olbramkostela (jižní Morava) (33-224, Kravsko)
    Minerály koncentrických nodúl z okolia Heřmanova pri Velkom Meziříčí (Morava)
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Morava River floodplain development during the last millennium, Straznicke Pomoravi, Czech Republic
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Mramory uzavřené v amfibolitech brněnského masivu u Želešic (jižní Morava) (24-34 Ivančice)
    Multilinear flood routing using empirical wave-speed discharge relationships: Case study on the Morava River
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Náčrt stratigrafie středního miocénu v alpsko-karpatské předhlubni (Dolní Rakousko - Morava)
    Nález boidního hada (Serpentes; Boidae) z miocénu u Ivančic (jižní Morava, 24-34, Ivančice)
    Nález ichnofosilie Zoophycos ichnosp. v ponikelském souvrství (svrchní frasn, jižní Morava)
    Nález ichnofosilií v sedimentech spodního badenu karpatské předhlubně v okolí Blučiny (Morava)
    Nerostné asociace z lomu Mirošov u Strážku (západní Morava) (24-13, Bystřice n. Pernštejnem)
    Nové mineralogické nálezy z lomu Kotouč u Štramberku, Západní Karpaty, severní Morava, Česká republika
    Nové naleziště vltavínů Biskoupky-sever (Morava)
    Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava
    Nový odkryv 'ramzovského nasunutí' u Branné, SZ Morava
    Oligocene flora of the Šitbořice Member and geology at Bystřice nad Olší (NE Morava)
    Paleoekologie měkkýšů (Bivalvia, Gastropoda) Eggenburgu z vrtu HV-301 Čejkovice (Morava)
    Parageneze kyzového výskytu na ložisku grafitu v Petříkově (severní Morava)
    Parageneze železnorudného výskytu "Kiessgrund" u Vernířovic (severní Morava) (14-24 Bělá)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun)
    Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice)
    Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko)
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
    Pleistocenní měkkýši svrchní části defilé na svahu kurovického bradla (střední Morava) : 25-31 Kroměříž
    Poznámky k chemickému složení minerálů cordieritové řady z lokalit Dolní a Horní Bory (západní Morava)
    Present-day microseismicity of the eastern Sudetic Fault System and Plio-Quaternary development of the Upper Morava Basin
    Primární zlatonosná mineralizace v okolí Hor u Předína, západní Morava
    The Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví - palynological research of sediments in the Morava River
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava) : 24-32 Brno
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    První nálezy ediakarských (vendských) kryptarch ve vrtu Měnín-1 (jižní Morava)
    Přehled mineralogie, petrografie a historie klasické lokality lepidolitového pegmatitu v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, západní Morava
    Přehled minerálů amfibolitového lomu v Mirošově (západní Morava)
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Puklinová mineralizace skarnu u Litovan, západní Morava
    Původ fluid primární zlatonosné mineralizace v Horách u Předína (západní Morava).
    Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
    Record of changes of vegetation and climate in sediments of the Morava river in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví (Czech Republic, Moravia)
    Record of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Records of changes of vegetation in sediments of the Morava River in the Protected Landscape Area Litovelské Pomoraví
    Rostlinné fosilie v ledovcovém souvku ze Supíkovic (severní Morava, ČSSR)
    Rostlinné zbytky ve vrtech ze spodního paleozoika (Morava)
    Řeka Morava na mapách III. vojenského mapování z let 1876-1880: příspěvek k fluviální dynamice
    Řeka Morava za povodně v červenci 1997 (od pramenné oblasti po ústí do Dunaje) : věnováno památce významného moravského hydrologa Ing. Aloise Polišenského (1924-1988)
    Segnitit ze Štěpánova nad Svratkou, západní Morava
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Soil Contamination in a Flooded Area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Soil Contamination in a Flooded area of Morava River Basin after the Flooding in 1997
    Současný stav lokalit dolování Pb-Zn-Cu-Ag rud ve svratecké klenbě (západní Morava)
    Spinel z Číhalína a Nové Vsi u Třebíče, západní Morava
    Spodnobadenské sedimenty a morfotektonický vývoj jv. okraje Českého masivu (jihozápadní Morava)
    Sprašová série u Bořetic (jižní Morava)
    Stáří rozhraní hornobenešovského a moravického souvrství u Šternberka (severní Morava)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava)
    Stopy vrtavých badenských organismů na vápencových rockgroundech z Černotína (severní Morava). Traces of badenian boring organisms on limestone rockgrounds at Černotín (north Moravia)
    Stroncianit z obchvatu města Příbor (Morava, Česká republika)
    Study of Changes of Morava River flood sediments in Strážnické Pomoraví area (Czech Republic) during the last millennium
    Subfosilní polygenetická pseudčernozem v návátých píscích při soutoku Dyje s Moravou ("Barvínkův hrúd"), jižní Morava (34-23 Břeclav)
    Subfosilní polygenetická pseudočernozem v navátých píscích při soutoku Dyje s Moravou (Barvínkův hrúd), jižní Morava
    Štruktúra medvedej populácie z jaskyne "Za Hájovnou" (Morava, Česká republika) z hľadiska zastúpenia pohlaví a vekových štádií: predbežné výsledky
    Talaue des Flusses Morava in der Völkerwanderungszeit
    Tektogeneze flyšového pásma a jeho podloží na území středomoravského bloku (východní Morava) (24-42 Kojetín, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 25-31 Kroměříž, 25-33 Uherské Hradiště, 25-34 Luhačovice a 35-12 Strání)
    Thorit, monazit, allanit a další minerály z albitové žíly u Vernířovic (severní Morava)
    Topografie historického dolování a rudní mineralizace v oblasti Bílého potoka, západní Morava.
    Tracing historical record of river contamination in deposits of modern oxbow lake; River Morava (Danube Catchment), Czech Republic
    Turmalín buergerit-dravitové řady z Chabičova (severní Morava)
    The Upper Morava and Nysa Pull-Apart Grabens - the evidence of neotectonic dextral transtension on the Sudetic Faults System
    Upper Morava and Nysa Pull-apart Grabens: Implication for Neotectonic Dextral Transtension on Sudetic Faults System
    Vltavínonosné sedimenty v okolí Lukova u Moravských Budějovic, západní Morava
    Vrásová struktura v hradecko-kyjovickém souvrství u Bílovce (spodní karbon Oderských vrchů, Morava)
    Výchoz silurských hornin v Repešském žlebu na Stínavě, Drahanská vrchovina, Morava
    Výskyt scheelitu u Malého Beranova (záp. Morava)
    Výsledky petrologického výzkumu klastických sedimentů spodního karbonu ve vojenském výcvikovém prostoru Březina (střední Morava) (24-41, Vyškov; 24-23, Protivanov)
    Vývoj společenstev rybí a žraločí fauny v oligocénu vnějších Západních Karpat (Morava) a jejich význam pro paleoekologii, paleobatymetrii a stratigrafii
    Zeolity v pikritech z těšínitové asociace na lokalitě Hončova hůrka u Příbora (severní Morava)
    Zonální reakční skarn mezi mramorem a amfibolitem z Mirošova u Strážku, západní Morava
Seriál
    Jižní Morava
    Morava 91