Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moravika
Článek
    Analýza polyfázové vrásové deformace moravika moldanubika v údolí Dyje
    Fluidní inkluze v oválných zirkonech těžké frakce kvarcitu z Květničky u Tišnova (svratecká klenba moravika) : 24-32 Brno
    Geochemie doboszowických rul a jejich srovnání s horninami silezika a moravika
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Metamorfní vývoj svrchního příkrovu moravika v jižním křídle svratecké klenby
    Mineralogické složení tufitů v krystalických vápencích v severní oblasti moravika
    Mineralogie polymetalického rudního výskytu Heroltice u Tišnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie polymetalických rudních výskytů u Maršova a Javůrku (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudních výskytů u Rozseče nad Kunštátem a Štěchova-Lačnova (svratecká klenba moravika)
    Mineralogie rudního výskytu Jasenice u Velké Bíteše (svratecká klenba moravika)
    Minerály serpentinitů v severní části Moravika
    Mramor s obsahem REE z Horních Dunajovic v lukovské jednotce moravika, západní Morava
    Nové nálezy minerálů v severní oblasti moravika
    Oválné hrásťové morfostruktury ve svratecké klenbě moravika na Tišnovsku (24-32 Brno, 24-14 Boskovice)
    Oválné hrásťové morfostruktury ve Svratecké klenbě Moravika na Tišnovsku
    Strukturní profil jižní části svratecké klenby moravika
    Tektonické uspořádání moravika severní části dyjské klenby po závěrečné fázi variské orogeneze : (24-33 Moravský Krumlov, 34-22 Vranov nad Dyjí, 34-11 Znojmo)
    Tremolit a další amfiboly v mramorech olešnické skupiny svratecké klenby moravika
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?