Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moravské
Monografie
    Guidebook and Abstract Volume, Moravské museum, Brno
    Mapa radonového rizika z geologického podloží list 2344 Moravské Budějovice
    Moravské paleozoikum
    Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění v Moravské bráně
    Výzkum veřejného mínění k problematice využívání čistých zdrojů energie v obcích Moravské Budějovice, Blatnice, Zvěrkovice, Lukov, Jaroměřice nad Rokytnou a Bohušice
Článek
    50 let od vydání Burkartova díla "Moravské nerosty a jejich literatura"
    Český granát ve sbírkách Moravské galerie
    Deglaciační fáze prvního sálského zalednění v Moravské bráně
    Fauna mastodontů (Proboscidea, Mammalia) moravské části Vídeňské pánve
    Flora z peruckých vrstev z Velkých Opatovic u Moravské Třebové (24-12 Letovice, 24-21 Jevíčko)
    Geochemie peralkalických žilných hornin moldanubické oblasti (22-32 Strakonice, 32-21 Lhenice, 32-22 České Budějovice, 23-42 Třebíč, 23-44 Moravské Budějovice)
    Geologická mapa 1:500 000 moravské části vídeňské pánve (34-42 Mikulov, 34-23 Břeclav, 34-21 Hustopeče, 24-44 Bučovice, 34-22 Hodonín, 34-24 Holíč, 25-33 Uherské Hradiště, 35-11 Veselí na Moravě)
    Geologicko-průzkumná činnost GP Ostrava v moravské části Jihomoravské lignitové pánve
    Hydrogeochemické hodnocení širší oblasti Dolních Dunajovic v moravské části karpatské předhlubně
    Ještě k zalednění Moravské brány
    Jihlavské nerosty : příspěvek k dějinám moravské mineralogie
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturních rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    K poznání morfostrukturníhc rysů reliéfu moravské části Západních Karpat a Panonské pánve
    Korelace moravské 'hlavní terasy' a alpské 'Hochterrasse' - předběžné závěry
    Korelace moravské "hlavní terasy" a alpské "Hochterrasse" - předběžné závěry
    Korelace tektonických a litologických jednotek rakouské a moravské části moldanubika
    Kvartérní sedimenty moravské části vídeňské pánve
    Leukokratní granáticko-biotitický granit z jižní části třebíčského plutonu : 23-44 Moravské Budějovice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány) : 25-12 Hranice
    Model reliéfu kulmu v podloží miocenních sedimentů u Stříteže nad Ludinou (oblast Moravské brány)
    Moravské a slezské pískovce jako stavební suroviny pro opravy historických objektů
    Moravské achátové geody
    Moravské geody
    Moravské křišťálové geody
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv. Exkurze České geologické společnosti 22. října 2005
    Moravské paleozoikum
    Moravské poříční a údolní nivy, povodně a lidé
    Moravské vinice na mapách
    Moravské vltavíny
    Moravské vodopády
    Morfostrukturní charakteristika moravské části Západních Karpat ve vztahu k Českému masívu
    Některé problémy vývoje údolí severní části Moravské brány
    Nerosty z hadců, moravské geody a po stopách rudních dolů na západní Moravě
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně : 25-12 Hranice
    Okraj skandinávského zalednění v Moravské bráně
    Ovlivnění krajiny po hlubinné těžbě uranu na malých a středně velkých ložiscích moravské větve moldanubika (ložiska Olší a Jasenice)
    Podzemní vody neogenních sedimentů moravské brány
    Polyplacophora (Měkkýše) z bádenu moravské části karpatské předhlubně (Česká Republika)
    Přehled skarnů moravské části moldanubika
    Příčnoústí (Elasmobranchii) z hraniční vrstvy cenoman/turon z povrchového dolu Prokop v Březině u Moravské Třebové (24-21 Jevíčko)
    Příspěvky k moravské topografické mineralogii XVIII
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu Moravské brány
    SEDIMENTOLOGICKÉ STUDIUM KLASTICKÝCH SEDIMENTŮ SPODNÍHO BADENU NA VYBRANÝCH LOKALITÁCH MORAVSKÉ BRÁNY
    Sedimentologické studium klastických sedimentů spodního badenu na vybraných lokalitách Moravské brány
    Sedimenty spodního badenu u Hostimi: geomorfologická interpretace dosavadních zjištění (23-44 Moravské Budějovice, 33-22 Vranov nad Dyjí)
    Slezské, moravské a české hesonity
    Srovnání chemismu třebíčského durbachitu a jiných durbachitů (23-24 Polná, 23-42 Třebíč, 24-31 Velké Meziříčí, 23-44 Moravské Budějovice)
    Stabilita hlavních důlních děl v souvislosti s jejich likvidací na malých a středně velkých ložiscích uranu moravské větve moldanubika (ložiska Olší-Drahonín, Jasenice-Pucov)
    Stanovení optimálního využití podzemních vod v jímacím území Moravské Bránice (24-34, Ivančice)
    Statistická analýza hydraulických parametrů hornin krystalinika v jihovýchodní části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
    Strukturně geologický výzkum zábřežského krystalinika u Moravské Třebové (14-43, Mohelnice; 14-34 Svitavy)
    Studium orientace hlavních os paleonapětí v širším okolí Moravské brány - výsledky první etapy (25-11 Hlubočky, 25-13 Přerov, 25-14 Valašské Meziříčí)
    Tlakové a teplotní poměry na ložiskách uhlovodíků v moravské části vídeňské pánve
    Vliv neotektonické aktivity moravské zlomové zóny na vývoj údolní sítě na středním toku Svratky
    Vliv tepelného namáhání na interakci moravské droby s vodou
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Vodu nezastavíš : přívalové deště v české a moravské krajině
    Výskyt Cu-zrudnění u Moravské Třebové
    Vznik morfostruktury Moravské brány
    Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice
Seriál
    Zemný plyn a nafta : Technicko-ekonomický bulletin zamestnancov akciových spoločností Moravské naftové doly Hodonín a Nafta Gbely