Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Moravsko-slezské
Monografie
    Zemětřesná aktivita severní části moravsko-slezské oblasti v letech 1997-2003
Článek
    Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti
    Pohyblivost tektonických zón severní části moravsko-slezské oblasti a jejich zemětřesná aktivita
    Pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní analýza, kapitola 9.8.4. Vědecké aplikace
    Seismická aktivita a geofyzikální obraz severní části moravsko-slezské oblasti
    Typologie uhelných tonsteinů karvinského souvrství moravsko-slezské části hornoslezské pánve podle petrografických kriterií