Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Morfometrickú
Článek
    Pokus o morfometrickú klasifikáciu podzemných krasových foriem z hľadiska vertikálnej členitosti