Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Morského
Monografie
    Vrch Butkov - kamenný archív histórie slovenských vrchov a druhohorného morského života
Článek
    Perly nielen z morského dna
    Prvý nález morského otnangu v juhoslovenskej panve
    Štruktúrno-geologická stavba a metalogenéza centrálnej zóny Morského oka -Vihorlat