Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Most
Monografie
    Excursion Guide B3CZ, A3CZ The Most Interesting Karstological Phenomena of Moravia
    Karlův most
    Lesník 21. století - most mezi ekologií lesa a potřebami společnosti. Sborník semináře, Kašperské Hory
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
    Stanovisko ČGS k problému pořizovatele územního plánu města Duchcov při projednání 1. Změny územního plánu města Duchcov a to ve smyslu nesouhlasu dotčeného orgánu státní správy OBÚ Most pro území Ústeckého kraje k vymezeným plochám pro výstavbu v k.ú. města Duchcov
    Tectonosedimentary evolution and fluvio-deltaic systems of the Most Basin (Tertiary, Eger Graben, Czech Republic)
Článek
    26. celostátní konference Čs. společnosti pro mineralogii a geologii při ČSAV - Most 1987
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    Aquatic Angiosperms of the Early Miocene Most Formation of North Bohemia (Central Europe)
    Architecture of Deltaic Bodies Affected by Growth Faulting: Examples from the Bílina Delta (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Bakteriálna desulfurizácia hnedého uhlia z MUS, a.s. Most
    Barioferrite, BaFe3+12O19 - a new magnetoplumbite-group mineral from the Most Basin, Czech Republic
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Bioturbation of claystones of the Most Basin in the Bílina Quarry (Miocene, Czech Republic)
    Břehová linie jezera Most
    Cesta Hornické společnosti podkrušnohorské oblasti Most do revíru Oltenia v Rumunsku
    Clastic dikes in the brown coal seam near Most in the North Bohemian Basin (Miocene)
    Climate change inferred from borehole temperatures: regional patterns of climatic changes in the Czech Republic (special attention paid to the most recent climate warming)
    Climate-induced landslide reactivation at the edge of the Most Basin (Czech Republic) - progress towards better landslide prediction
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Contribution to the petrography of porcellanites in the North Bohemian Brown Coal Basin, locality Dobrčice in the Most area
    Crustal-scale thickening and extension: an example from the most northeastern part of the Moldanubian terrane, Sudetes, SW Poland)
    Databáze hlavních důlních děl v působnosti OBÚ Most a OBÚ Liberec
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Depositional record of an avulsive fluvial system controlled by peat compaction (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Dicerca bilinica sp. n., a new species of buprestid-beetle (Coleoptera: Buprestidae) from Lower Miocene of the Most formation in northern part of the Czech Republic
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most) : 12-24 Praha
    Dočasný odkryv hranice letenského a vinického souvrství (svrchní ordovik, beroun) v severovýchodní části Prahy (Černý Most)
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin (Czech Republic)
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (north Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene freshwater and swamp ecosystems of the Most Basin (northern Bohemia) with particular reference to the Bílina Mine section
    Early Miocene records of Craigia (Malvaceae s.l.) in the Most Basin, North Bohemia - whole plant approach
    Earthquakes in the region of the open-pit mines in the Most area (CSSR)
    Effect of relative lake-level changes in mire-lake system on the petrographic and floristic compositions of a coal seam, in the Most Basin (Miocene), Czech Republic
    Effects of Tectonic- and Compaction-driven, Syndepositional Tilting in the Architecture of a Rift-margin Deltaic Complex: the Bílina Delta (Neogene), Most Basin, Czech Republic
    Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe)
    Evolution of basin architecture in an incipient continental rift: the Cenozoic Most Basin, Eger Graben (Central Europe)
    Evolution of Depocenter Geometries in the Most Basin: Implications for the Tectonosedimentary History of the Neogene Ohře Rift (Eger Graben), North Bohemia
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasters of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Flora and vegetation of the roof of the main lignite seam in the Bílina Mine (Most Basin, Lower Miocene)
    Floras and vegetation of Tertiary fluvial sediments of Central and Northern Bohemia and their equivalents in deposits of the Most Basin (Czech Republic)
    A fossil Vallisneria plant (Hydrocharitaceae) from the Early Miocene freshwater deposits of the Most Basin (North Bohemia)
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Coal Seam, Most Formation, North Bohemia
    Hemitrapa fruits (Trapaceae) in the late Early Miocene Lom Seam, Most Formation, North Bohemia.
    Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Most uspořádala pracovně-studijní cestu do Řecka - Západomakedonského lignitového revíru Ptolemais
    The ichnogenus Arachnostega Bertling, 1992: one of the most common trace fossils in the mediterranean region of the Ordovician
    The Integrated Plant Record vegetation analysis of Early Miocene assemblages from the Most Basin (Czech Republic)
    Juditin most v Praze a
    Juditin most v Praze a "petřínské" železité pískovce : 12-24 Praha
    Jurrasic erosive relicts - the most important fuel traps in Nesvacilka Graben
    Kaolinite in the clays of the Most lignite basin
    Karlův most - doplňující geotechnický průzkum v roce 2004
    Karlův most - technický stav
    Karlův most: spojnice materiálových znalostí antiky a moderní doby
    Konference Hnědé uhlí '98, Most, 1. a 2. října 1998
    Lower Miocene freshwater ostracods from the Merkur-North open-cast mine (Most Basin, northern Bohemia, Czech Republic)
    Materiály pro most
    Materiály pro most
    Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion
    Monitoring a upravený režim těžby Lomu Most
    Napouštění zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Některé nové výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most
    New fossil Aculeata from the Oligocene of the České středohoří Mts. and the Lower Miocene of the Most Basin in northern Czech Republic (Hymenoptera: Alpidae, Vespidae)
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    North Bohemian Porcellanites and their Mineral Composition: the Case of the Dobrčice Quarry, the Most Basin
    Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene)
    Odvodňování kuřavek na dole Kohinoor - 27 let úspěšné spolupráce mezi VÚHU Most a SHD - Doly Vítězného února v Záluží
    Overview of macrofloras from the Most Basin (Czech Republic) and their phytostratigraphical correlation within Central and Boreal Europe
    Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic
    Palaeobotanical research of the Early Miocene deposits overlying the main coal seam (Libkovice and Lom Members) in the Most Basin (Czech Republic)
    Palaeoclimate and structure: the most important factors controlling subsurface temperatures in crystalline rocks. A case history from Outokumpu, Eastern Finland
    Palynologische Erforschung archäologischer Proben aus dem Komořanské jezero-See bei Most (nw-Böhmen)
    Plant-arthropod associations from the Early Miocene of the Most Basin in North Bohemia-Palaeoecological and palaeoclimatological implications
    Plant-Arthropod associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): a preliminary report
    Plant-Arthropod Associations from the Lower Miocene of the Most Basin in Northern Bohemia (Czech Republic): A Preliminary Report
    Plant microfossils from the Most Basin - the Bílina and Žatec Delta environment (Tertiary, Lower Miocene, North Bohemia)
    Project Namak: some of the most spectacular findings in the Iranian salt karst
    Projekt maximálního vytěžení pilíře lomu Most
    Přehledná mapová dokumentace okresu Most
    Quartzites of North-West Bohemia as stone age raw materials: environs of the towns of Most and Kadaň, Czech Republic
    Quaternary alluvial fans in the Most Basin
    Regional chemostratigraphic key horizons in the macrofossil-barren siliciclastic lower Miocene lacustrine sediments (Most Basin, Eger Graben, Czech Republic)
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Relics of the most distal part of the Neogene foreland basin in SW Moravia
    Response of a fluvial Depositional System to Unequal Compaction of Underlying Peat (Neogene, Most Basin, Czech Republic)
    Results of palaeomagnetic studies of the Tertiary in the Most area of the North-Bohemian Brown Coal Basin
    Revision of Potamogeton fossils from the Most Basin and their palaeoecological significance (Early Miocene, Czech Republic)
    Revision of the coniferous macrofossils from the Lower Miocene of the Most Basin
    Revitalizace rašeliniště Soumarský most
    Rychlost prouhelnění a diageneze v SHR odvozená ze studia klastických žil na lomu Most
    Sanace zbytkové jámy lomu Most - Ležáky
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Satellite basin of Skyřice near Most and its fossil flora (Miocene)
    Sedimentation and Synsedimentary Deformation in a Rift-margin, Lacustrine Delta System: the Bílina Delta (Miocene), Most Basin
    Souhrnné hodnocení výstavby jezera Most
    Stable isotope study of diagenetic carbonates in Miocene sediments of the North Bohemian Brown Coal Basin (Most Basin), Czech Republic
    Stopové prvky v životním prostředí severočeské hnědouhelné pánve a metody jejich výzkumu ve VÚHU Most
    Stratigraphical interpretation of the paleomagnetic measurements of the porcellanites in the Most Basin, Czech Republic
    Stratigraphy of the Ohře River terraces in the Most Basin
    Structures due to Synsedimentary Deformation in Sediments of the Bílina delta (Miocene, Most Basin, Czech Republic)
    "Stump Horizon" in the Bílina Mine (Most Basin, Czech Republic) - GC-MS, optical and electron microscopy in identification of wood biological origin
    Syn- and Post-Sedimentary Tectonics of the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic); Insights from Reflection-Seismic Data
    Tectonic setting of the Ohře/Eger Graben between the central part of the České středohoří Mts. and the Most Basin, a regional study
    Tertiary flora and vegetation of the Hlavačov gravel and sand and the surroundings of Holedeč in the Most Basin (Czech Republic)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Přívlaky near Žatec (Most Basin)
    Tertiary flora and vegetation of the locality Záhoří near Žatec (Most Basin, Czech Republic)
    Vliv Chemopetrolu, a.s. na kvalitu vod v předpolí jezera Most
    VÚHU Most - výzkumná základna povrchového dobývání hnědého uhlí
    Výsledky pedologického výzkumu oblasti jezera Most v letech 2012-2013
    Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Youngest Tectonic Activity on Faults in the SW Part of the Most Basin
    Zóna průmyslových památek v okrese Most, vztahujících se k hornické činnosti a chemii