Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mostecka
Monografie
    Paměť krajiny středověkého Mostecka, 1994, Most , Státní galerie výtvarných umění, 230 stran
Článek
    Bílá místa podkrušnohorských map : rekultivovanou krajinou Mostecka
    Drobné synsedimentární deformační struktury v klastických sedimentech bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Fossil valleys of the Mostecká pánev (Basin)
    Hydrická rekultivace na Mostecku. První výsledky hydrobiologického průzkumu hydricky rekultivovaného Mostecka
    JAN KLÁPŠTĚ: Paměť krajiny středověkého Mostecka
    Measurements of seismic vibrations induced by Quarry blasts at the Mostecká basin
    Morphotectonic analysis of the Bohemian Table relief between the Mostecká pánev Basin and the Džbán Table
    Nová krajina Mostecka po těžbě hnědého uhlí
    Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina)
    Sedimentární model bílinské delty (miocén, mostecká pánev)
    Zavátá minulost Mostecka