Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    Mramorů
Článek
    Amfiboly tremolitových mramorů v Českém masivu
    Amfiboly z tremolitových mramorů v Českém masivu
    Aplikace polní gama spektrometrie při rozlišování zrudněných mramorů na lokalitě Bližná v Černé v Pošumaví
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Asociace geikielitu s kasiteritem ve spinelovém mramoru z Třebenic na západní Moravě, Moldanubikum
    Bělostný svět kararského mramoru
    Charakteristika mramorů podél východního okraje Českého masivu
    Charakteristika mramorů u Jemnice na jihozápadní Moravě (33-21 Slavonice)
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Distribuce tremolitových mramorů v Českém masivu
    Fluidní inkluze v grosuláru "plovoucích granátů" z mramoru z Vápenné v plášti žulovského plutonu
    Geochemie proterozoických a paleozoických mramorů Českého masívu
    Geologická pozice a minerální asociace proterozoických mramorů na jihovýchodním okraji Českého masívu
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (1)
    Identifikace mramoru použitého pro zhotovení lobkovických a fictumovských náhrobních kamenů v Kadani a v Klášterci nad Ohří (2)
    Klinohumit, typický minerál moldanubických mramorů
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolitů jihozápadní Moravy
    Klinozoisit-epidot z trhlin mramorů, skarnů a amfibolů jihozápadní Moravy
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerální asociace forsteritových mramorů s Ba-flogopitem a kinoshitalitem na uranovém ložisku Rožná, Moldanubikum, západní Morava
    Minerály nedvědických mramorů
    Muskovit-plagioklasové polohy v dolomitickém mramoru u Prosetína, olešnická jednotka, moravikum - ložní intruze aplitů nebo metaevapority?
    Přehled mineralogie, petrografie a geologie nedvědických mramorů, svratecké krystalinikum
    Ryzí antimon v rutilu z dolomitického mramoru od Studnic u Nového Města na Moravě
    Složení moldanubických mramorů - významný argument pro prekambrické stáří pestré skupiny
    Srovnávání kvality tuzemských a zahraničních mramorů, dovážených do České republiky
    Výskyt mramorů nedvědického typu na Klucanině u Tišnova : 24-32 Brno
    Výskyt mramorů, skarnů a pestrých reziduí s opály v Třebíči-Borovině
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích (15-13 Vrbno pod Pradědem)
    Výsledky gamaspektrometrického a petrografického výzkumu "heřmanovických mramorů" v lomu v Heřmanovicích
    Výsledky předběžného průzkumu na ložisku mramoru Smrčník
    Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum) (14-33 Polička)
    Xenolity mramorů uzavřené v tonalitech budislavského masivu (poličské krystalinikum)
    Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zirkonolit v mramoru u Krahulova a stáří HT/LP metamorfózy moldanubika v kontaktní aureole třebíčského plutonu
    Zpráva o výzkumu Sn-bohaté minerální asociace s As-vesuvianem v nedvědickém mramoru u Kozlova na západní Moravě, svratecké krystalinikum
    Zpráva o výzkumu tremolitověch mramorů u Kuroslep na západní Moravě (Olešnická skupina, Moravikum)
    Zpráva o výzkumu tremolitových mramorů u Kuroslep na západní Moravě (olešnická skupina, moravikum) (24-33 Moravský Krumlov)