Podrobnosti záznamu

Klíčové slovo
    MS
Monografie
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 1. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 22 stran
    Databáze projektu "Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa". Etapová zpráva za 2. pol. 2005. - MS, Česká geologická služba. Praha. 48 stran
    Databáze projektu 'Výběr polygonů na testovací lokalitě - 2. etapa'. Závěrečná zpráva - MS, Česká geologická služba. Praha. 70 stran
    Mechanismy transformace struktury minerálů eklogitové facie během deformace v podmínkách spodní a střední kůry: příklad HP metabazitů centrální části kutnohorského krystalinika. Záverečná zpráva. MS ČGS Praha
    Metallogenesis of Carbonaceous Formations of Czechoslovakia (1. National Working Seminar). Metalliferous Black Shales - Project IGCP No. 254. [MS]
    Metodika separace chromu (Cr) a stanovení jeho izotopových poměrů na multikolektorovém hmotnostním spektrometru MC ICP MS
    Plán projektu "Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv". 2. etapa. MS. ČGS. Praha
    Potůčky. Zhodnocení potenciálu ložisek surovin v česko-saském pohraničí. Závěrečná zpráva, 33 s. MS Freiberg
    Příručka managementu jakosti pro projekt ?Provedení geologických a dalších prací na testovací lokalitě Melechovský masiv ? 2. etapa. MS
    Speciální studie, metodika výzkumu, doktorandské (diplomové) práce. Závěrečná zpráva, 25 s. MS ČGS Praha
    Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Vysvětlivky k základním geologickým mapám České republiky 1:25 000 03-421 Horní Maršov a 03 - 243; 03-244 Horní Malá Úpa. MS archiv Česká geologická služba. Praha
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 32-122 Zbytiny. MS ČGS Praha
    Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora - Mapa dokumentačních bodů. MS
Článek
    Comment on "Distance dependence of Ms and calibrating function for 20 second Rayleigh waves" by M. Herak and D. Herak
    Facies development and MS across the Silurian/Devonian boundary on the Lake Wolayer area (Carnic Alps, Italy and Austria)
    Okno MS-DOS 6.0 v MS Windows 3.1 EEV dokořán. Část I
    Okno MS-DOS 6.0 v MS Windows 3.1 EEV dokořán. Část II
    REMA6W - MS Windows software for controlelling JR-6 Spinner magnetometers